Στις επόμενες δέκα ημέρες θα γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνται οικιακοί καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, επιβεβαιώνοντας σημερινό ρεπορτάζ του energia.gr (βλ. εδώ). Πρόκειται για συνολικό ποσό 17,6 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2010-2014

Στις επόμενες δέκα ημέρες θα γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνται οικιακοί καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, επιβεβαιώνοντας σημερινό ρεπορτάζ του energia. gr (βλ. εδώ). Πρόκειται για συνολικό ποσό 17,6 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2010-2014.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, η πίστωση θα πραγματοποιηθεί από τον Λειτουργό της Ηλεκτρικής Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) και τον ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος, στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια η απόδοση των ποσών, μέσω του πρώτου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή. Η σχετική εγγραφή του ποσού γίνεται με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ που λειτουργούν στην περιοχή σας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΥΠΕΝ, επισπεύδοντας επί της ουσίας τις διαδικασίες για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους ΑΠΕ κατά 1%, δίνει λύση σε ένα χρονοβόρο ζήτημα, από το οποίο επωφελούνται με έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα οι δικαιούχοι καταναλωτές, που ανέρχονται περίπου σε 376.000.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το energia. gr, αφού έκανε εκτενή αναφορά στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ η καθυστέρηση στην απόδοση των εν λόγω ποσών, μετέδιδε ότι πηγές του υπουργείου διαβεβαίωναν ότι είναι ζήτημα ημερών να λυθεί το πρόβλημα καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων (μέσω των δήμων) των οικιακών καταναλωτών όπως και η σχετική τροποποίηση των πινάκων των δικαιούχων.

 

Ήδη, όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ στην ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του τους Πίνακες ανά Δήμο και τοπική/δημοτική κοινότητα των οικιακών καταναλωτών, στους οποίους αποδίδονται τα αναλογούντα ποσά από τη λειτουργία σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή τους. Με την ανάρτηση αυτή, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ, ολοκληρώνεται η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων της πίστωσης για τις περιοχές που δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις αμφισβήτησης των διοικητικών ορίων (Πίνακας 1 της ΥΑ ''Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα…'' με αριθμό πρωτοκόλλου: ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08. 2016).