«Μεγαλύτερα ποσά για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) από εκείνα που αντιστοίχως εισέπραξε από τους πελάτες της», απέδωσε σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ η ΔΕΗ κατά το έτος 2016

«Μεγαλύτερα ποσά για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) από εκείνα που αντιστοίχως εισέπραξε από τους πελάτες της», απέδωσε σε ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)  και ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) η ΔΕΗ κατά το έτος 2016.  

Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ  κ. Μανώλης Παναγιωτάκης σε έγγραφο του (αρ./ημερ.: ΓρΔ/1254/26-4-17) προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κ. Γιώργο Σταθάκη, η επιχείρηση κάλυψε «ακόμα και εξ΄ ιδίων κεφαλαίων ποσά της υπόψη χρέωσης που εμπεριέχονται σε ανεξόφλητους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ρεύματος των πελατών της».  

 Στο έγγραφο επισημαίνεται επίσης με έμφαση ότι η ΔΕΗ κατά το έτος 2016 έχει καταβάλει προς τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), μέσω των αρμόδιων Διαχειριστών (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας- ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ), ποσά άνω του 1.540.000.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 97% των υποχρεώσεών της προς τον συγκεκριμένο λογαριασμό την ίδια περίοδο. Κι αυτό παρότι, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΔΕΗ, υπήρχε σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της, τόσο συνολικά όσο και ειδικά για το ΕΤΜΕΑΡ.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Παναγιωτάκης, «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ όλοι οι θεσμικοί και μη φορείς, καθώς και οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν την κρίσιμη κατάσταση της χώρας και συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και να οδηγηθούμε στην ανάκαμψη, οι σύνδεσμοι παραγωγών από φωτοβολταϊκα εμφανίζονται να αγνοούν την κατάσταση της χώρας και συνεπακόλουθα της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ασκώντας διαρκώς πιέσεις με εξώδικα έγγραφα, δημοσιεύματα και απειλές, μέθοδοι οι οποίοι εκφεύγουν των ορίων ενός καλόπιστου διαλόγου, ο οποίος πρέπει να διεξάγεται με αντικειμενικότητα και κοινωνική ευαισθησία».

Σε απάντηση του κ. Σταθάκη σε σχετική αναφορά του βουλευτή Αχαΐας κ. Νίκου Νικολόπουλου, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) «στηρίζει την προσπάθεια που καταβάλλει η διοίκηση της ΔΕΗ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε μια δύσκολη συγκυρία». Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η στήριξη του ΥΠΕΝ στην προσπάθεια της επιχείρησης, αποτελεί και μια έμμεση στήριξη σε πολίτες και φορείς όπως είναι ο Σύνδεσμος Παραγωγής Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΑΓΗΕ είχε αποφασίσει τον περασμένο Ιανουάριο να προχωρήσει σε άσκηση αγωγών κατά του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για τη διεκδίκηση του συνόλου των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του ΛΑΓΗΕ για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, πλέον τόκων υπερημερίας για τις καθυστερήσεις των τελευταίων πέντε ετών. Στις αγωγές έχουν παρέμβει υπέρ του ΛΑΓΗΕ και οι σύνδεσμοι των φωτοβολταϊκών (ΣΠΕΦ και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών -ΠΣΑΦ).

Τόσο, οι οφειλές του ΑΔΜΗΕ, όσο και του ΔΕΔΔΗΕ, συναρτώνται με τις οφειλές της ΔΕΗ προς τους δύο Διαχειριστές, οι οποίες εκτιμώνται σε περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ.