Στα 13,3 δισ. ευρώ φθάνει σήμερα η αξία των παγίων της ΔΕΗ σε ορυχεία, παραγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της εταιρίας Γιώργος Ανδριώτης, μιλώντας στην ημερίδα « Ενέργεια: Επενδύσεις, Απασχόληση και Εξαγωγές», που διοργανώνει σήμερα το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) από κοινού με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, στο ΕΒΕΑ

Στα 13,3 δισ. ευρώ φθάνει σήμερα η αξία των παγίων της ΔΕΗ σε ορυχεία, παραγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της εταιρίας Γιώργος Ανδριώτης, μιλώντας στην ημερίδα « Ενέργεια: Επενδύσεις, Απασχόληση και Εξαγωγές», που διοργανώνει σήμερα το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) από κοινού με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, στο ΕΒΕΑ.

Ο κ. Ανδριώτης τόνισε ότι η ΔΕΗ επενδύει στους τομείς αυτούς κατά μέσο όρο πάνω από 900 εκατ. ευρώ το χρόνο (συνολικά 5,9 δισ. ευρώ την τελευταία επταετία, κατά τη διάρκεια της κρίσης). Ανέφερε ακόμη ότι την περίοδο 2010 - 2016 αποσύρθηκαν για λογούς οικονομικούς και περιβαλλοντικούς μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 2.180 μεγαβάτ και εντάχθηκαν 1.417 MW νέων μονάδων, ενώ στο διάστημα 2017 - 2025 θα αποσυρθούν πάνω από 2.100 MW και θα ενταχθούν περίπου 1.800, μαζί με τις μονάδες των νησιών και τις ανανεώσιμες πηγές. Αναφερόμενος δε στη συμφωνία για υποχρεωτική μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ κάτω από το 50% ως το 2020 τόνισε ότι εκτός από τις συμφωνίες υπάρχουν και οι νόμοι της φύσης που δεν μπορούν να παραβιαστούν.