Μειωμένη ήταν η παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας από 1.527,5 χιλιάδες τόνους το Μάρτιο σε 1.502,4 χιλιάδες τόνους στα μέσα Απριλίου, σε εφαρμογή της συμφωνίας με τον ΟΠΕΚ, όπως ανέφερε η κεντρική αρχή διαχείρισης καυσίμων. Όλες σχεδόν οι πετρελαϊκές στη Ρωσία, πλην της Rosneft, μείωσαν την παραγωγή τους

Μειωμένη ήταν η παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας από 1.527,5 χιλιάδες τόνους το Μάρτιο σε 1.502,4 χιλιάδες τόνους στα μέσα Απριλίου, σε εφαρμογή της συμφωνίας με τον ΟΠΕΚ, όπως ανέφερε η κεντρική αρχή διαχείρισης καυσίμων. Όλες σχεδόν οι πετρελαϊκές στη Ρωσία, πλην της Rosneft, μείωσαν την παραγωγή τους.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 η μείωση έφτασε το 1,6%, έναντι 1,2% στα τέλη Μαρτίου και 0,8% στα τέλη Φεβρουαρίου. Συνολικά, η Ρωσία έχει συμφωνήσει να φτάσει το 2,7%, το οποίο μεταφράζεται σε 300.000 βαρέλια.