Διαβούλευση της ENTSO-E για τη Μεθοδολογία Τιμολόγησης στη Διαζωνική Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ισχύος

Διαβούλευση της ENTSO-E για τη Μεθοδολογία Τιμολόγησης στη Διαζωνική Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ισχύος
energia.gr
Τετ, 5 Απριλίου 2017 - 13:48
Ο ENTSO-E ανακοίνωσε ότι ξεκινά στις 11 Απριλίου δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόταση για τη μεθοδολογία τιμολόγησης στη διαζωνική ενδοημερήσια αγορά ηλεκτρικής ισχύος

Ο ENTSO-E ανακοίνωσε ότι ξεκινά στις 11 Απριλίου δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόταση για τη μεθοδολογία τιμολόγησης στη διαζωνική ενδοημερήσια αγορά ηλεκτρικής ισχύος.