Η Ενίσχυση των ΑΠΕ Οδήγησε σε Μείωση 10% στις Εκπομπές Ρύπων στην Ευρώπη το 2015

Η Ενίσχυση των ΑΠΕ Οδήγησε σε Μείωση 10% στις Εκπομπές Ρύπων στην Ευρώπη το 2015
του Γιώργου Κωστούλα
Τετ, 5 Απριλίου 2017 - 08:22
Η μεγάλη αύξηση στη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας συνέβαλε στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 10% περίπου το 2015, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Η μεγάλη αύξηση στη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας συνέβαλε στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 10% περίπου το 2015, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (‘Renewable energy in Europe 2017: recent growth and knock-on effects).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε το 2014 σε 16% της συνολικής κατανάλωσης στην Ευρώπη, έναντι 15% το 2013, ενώ αντιπροσώπευσε το 77% της νέας παραγωγικής δυναμικότητας στην ήπειρο.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Eurοstat έδειξαν ότι ανήλθε σε 16,7% το 2015, που είναι πολύ κοντά στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που είχε δημοσιοποιήσει ο ΕΟΠ τον περασμένο Δεκέμβριο (16,4%).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της SolarPower Europe, αυτή τη δεκαετία οι ΑΠΕ έχουν αντικαταστήσει ηλεκτροπαραγωγή (από ορυκτά καύσιμα) 100 εκατ. τόνων ισοδύναμου πετρελαίου, ενώ μέσα στην επόμενη δεκαετία το σχετικό μέγεθος αναμένεται να διαμορφωθεί σε 20 εκατ. τόνους

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τον ΕΟΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθ' οδόν για να επιτύχει τους στόχους για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% ως το 2020 και την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 20%.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και αναλυτές, σχολιάζοντας την έκθεση, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά, προκειμένου να επιτευχθούν και οι πιο φιλόδοξοι στόχοι της διεθνούς κοινότητας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η έντονη ανομοιογένεια που παρατηρείται σε ότι αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ στα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς από 5% περίπου σε Λουξεμβούργο και Μάλτα αγγίζει ή υπερβαίνει το 30% σε χώρες όπως η Φινλανδία και η Σουηδία.