Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν αυτή την εβδομάδα σε συμφωνία η οποία προβλέπει την εισαγωγή μιας νέας πιο απαιτητικής κλίμακας ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών (A - G) ώστε να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο.
Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν αυτή την εβδομάδα σε συμφωνία η οποία προβλέπει την εισαγωγή μιας νέας πιο απαιτητικής κλίμακας ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών (A - G) ώστε να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, έτσι ώστε το κόστος των λογαριασμών τους να μειωθεί, ενώ παράλληλα, οι κατασκευαστές θα ενθαρρύνονται να καινοτομούν και να επενδύουν σε προϊόντα με καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Σε δήλωση του ο Εισηγητής του ΕΚ, ευρωβουλευτής Dario Tamburrano (EFDD, Ιταλία), ανέφερε:

«Μετά από είκοσι χρόνια, οι παραδοσιακές ετικέτες για ηλεκτρικά προϊόντα, π.χ. ψυγεία και πλυντήρια πιάτων, θα αναβαθμιστούν στην κατηγορία 2.0. Μπορεί να περιέχουν έναν κωδικό (QR code) ή ένα σύνδεσμο που θα δίνει πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου θα είναι διαθέσιμες όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι αδύνατο να καταγραφούν σε έντυπη μορφή. Η δημιουργία αυτής της λεπτομερούς βάσης δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων όπως εφαρμογές smartphone, θα δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν άμεσες συγκρίσεις προϊόντων που βρίσκονται στην αγορά.»

Νέα κλίμακα για υφιστάμενα και μελλοντικά προϊόντα

Αναμένεται ότι προϊόντα με τις ετικέτες της νέας κλίμακας (χωρίς τις ενδείξεις «+» (A + / A ++ / κλπ.) θα φτάσουν στους καταναλωτές μέχρι το τέλος του 2019. 

Οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση της ενεργειακής κλίμακας, θα ενεργοποιείται μόνο όταν το 30% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ κατατάσσονται στην κορυφαία τάξη ενεργειακής απόδοσης Α, ή όταν το 50% των εν λόγω προϊόντων κατατάσσονται στις κορυφαίες δύο τάξεις ενεργειακής απόδοσης Α και B, έτσι ώστε η αναθεώρηση να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι ετικέτες θα συνοδεύουν σε έντυπη μορφή όλα τα προϊόντα και οι καταναλωτές θα έχουν επίσης δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση με όλες τις πληροφορίες για το προϊόν. Σε περίπτωση αναβάθμισης που μπορεί να επηρεάσει την ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος που έχει ήδη αγοραστεί, ο προμηθευτής θα πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη.

Όλες οι διαφημίσεις ή τεχνικές πληροφορίες για προώθηση του προϊόντος θα πρέπει να κάνουν αναφορά στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης αναφέροντας όλες τις υπάρχουσες κατηγορίες. Επίσης, θα γίνουν ενημερωτικές εκστρατείες ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τις νέες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων.

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ ζήτησαν όπως οι ετικέτες να περιλαμβάνουν μια αναφορά που θα επιτρέπει σε πελάτες να εντοπίζουν τα «Ενεργειακά έξυπνα - Energy Smart» προϊόντα - αυτά που είναι σε θέση να αλλάζουν και να βελτιστοποιούν τα καταναλωτική τους πρότυπα αυτόματα.

Σε μελλοντική αναθεώρηση της νομοθεσίας, η Κομισιόν θα αξιολογήσει την πιθανότητα καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα, των οποίων η ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση είναι χαμηλότερη από εκείνη που εμφανίζεται στην ετικέτα θα δικαιούνται επαρκή επανόρθωση, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης.

Διαφάνεια και συμμόρφωση

Το σχέδιο κανονισμού θα απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για προϊόντα, που θα αποτελείται από ένα τμήμα συμμόρφωσης και μια διαδικτυακή πύλη, με σκοπό την υποστήριξη των αρχών εποπτείας της αγοράς και που θα παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής αυτού του κανονισμού όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο προϊόντων και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Τέλος, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν τη συμφωνία επίσημα πριν τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία.