Το "Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ", ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής, αναμένεται ότι θα ξεκινήσει έως το τέλος Απριλίου. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης απαντώντας σε σχετική ερώτηση των βουλευτών της ΝΔ Ντόρας Μπακογιάννη και Κατερίνας Παπακώστα επεσήμανε ότι «το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα, μέσα στους επόμενους δύο μήνες»

Το "Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ" , ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής, αναμένεται ότι θα ξεκινήσει έως το τέλος Απριλίου. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης απαντώντας σε σχετική ερώτηση των βουλευτών της ΝΔ Ντόρας Μπακογιάννη και Κατερίνας Παπακώστα επεσήμανε ότι «το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα, μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Λιγότερο αισιόδοξος εμφανίστηκε απαντώντας στην ίδια ερώτηση ο συναρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης . Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την προκήρυξη του, η οποία αναμένεται εντός του Α΄ εξαμήνου του 2017.

Πάντως, οι σχετικοί πόροι του "Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ", οι οποίοι εξειδικεύτηκαν τον Ιούνιο 2015 στο ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), ανέρχονται σε περίπου 248 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, ενώ άλλα 44,1 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκαν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Σύμφωνα με τα όσα επεσήμανε ο κ. Σταθάκης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου προχωρούν στις βελτιώσεις που απαιτούνται προκειμένου οι διαδικασίες να γίνουν απλούστερες και ταχύτερες και να δίνεται η δυνατότητα αίτησης στο πρόγραμμα και χωρίς την υποχρεωτική λήψη δανείου.

Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, «οι όροι του νέου προγράμματος θα αναπροσαρμοστούν στη λογική της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και θα διασφαλίζεται παράλληλα ότι οι πόροι θα αφορούν αφενός στους πολίτες που δεν μπορούν από μόνοι τους να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, αφετέρου στις πιο ενεργοβόρες κατοικίες, δηλαδή αυτές που απαιτούν μεγάλα ποσά για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών». Επίσης, στο νέο πρόγραμμα θα υπάρχει μέριμνα ώστε να αποκλείονται οι εισαγωγές μη πιστοποιημένων προϊόντων και η μαύρη εργασία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και σχετικές ενέργειες για την έναρξη νέων Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ακίνητα (ιδιωτικά και δημόσια) όπως η ολοκλήρωση των δράσεων της υποχρέωσης για την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ (για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων). Επίσης, προχωρά η επεξεργασία των λεπτομερειών υλοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ σύνταξη Οδηγού Εφαρμογής κλπ).

Στον «πάγο» οι εκκρεμούσες αιτήσεις

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Χαρίτσης, κρίνει εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί προτεραιότητα στις εκκρεμούσες αιτήσεις (περί τις 30.000) από το προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Εμπόδιο αποτελεί ο επανασχεδιασμός των κριτηρίων επιλογής και ένταξης των νοικοκυριών στο νέο πρόγραμμα, καθώς επίσης και η επικείμενη επικαιροποίηση του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο (αιρεσιμότητα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς) για τη χρηματοδότηση πράξεων ενεργειακής αναβάθμισης και επομένως της έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Επιπλέον, θα απαιτηθεί επικαιροποίηση των δικαιολογητικών (του ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας των ωφελούμενων κλπ). «Έτσι σε περίπτωση που δινόταν προτεραιότητα στην υπαγωγή των παλαιών αιτήσεων θα προέκυπτε θέμα άνισης μεταχείρισης», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης.

Το πρόβλημα με το προηγούμενο πρόγραμμα δημιουργήθηκε καθώς κατά το 2014 δεν ανακοινώθηκε λήξη υποβολής αιτημάτων παρότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ είχε ενημερώσει από το 2013 ότι δεν μπορούσαν να δοθούν επιπλέον πόροι στο πρόγραμμα.

Πάντως, το 2016, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξασφάλισε εθνικούς πόρους από αδιάθετα δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και μέρος από τα ανακυκλούμενα κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» και προχώρησε στη χρηματοδότηση 8.518 αιτήσεων (από τις 35.185 αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα), εκ των οποίων για τις 6.430 αιτήσεις έχει υπογραφεί δανειακή σύμβαση.