Εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις, με υπερδιπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας και σημαντική βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας, σημείωσε ο ΔΕΣΦΑ το 2016
Εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις, με υπερδιπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας και σημαντική βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας, σημείωσε ο ΔΕΣΦΑ το 2016, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ειδικότερα, ο τζίρος αυξήθηκε σε 169,6 εκατ. ευρώ, από 149,5 εκατ. ευρώ το 2015 και τα καθαρά κέρδη σκαρφάλωσαν στα 34,3 εκατ ευρώ, από 16,7 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του ΔΕΣΦΑ ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ, από 1,4 δις το 2015.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΣΦΑ ανέρχονταν στο τέλος του 2016 σε 145,894 εκατ. ευρώ, έναντι 65,601 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, γεγονός που οφείλεται και στην αύξηση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες σε 106,262 εκατ. ευρώ από 76,160 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (δανειακών κ.ά.) σημείωσε μικρή αύξηση σε 547,536 από 541,079 εκατ. ευρώ το 2015 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 104,548 από 84,010 εκατ. ευρώ. 

Ο δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στο τέλος του 2016 σε 249,561 εκατ. ευρώ και αφορά σε δάνεια που έχουν χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Εθνική Τράπεζα. Πέρυσι, η εταιρεία έλαβε δάνειο 40 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, ενώ αποπλήρωσε δάνεια 32,7 εκατ. ευρώ περίπου.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 3,2% περίπου, σε 852,432 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων ήταν αναμενόμενη, λόγω της μεγάλης αύξησης που σημείωσε πέρυσι η κατανάλωση φυσικού αερίου, κυρίως για ηλεκτροπαραγωγή. Εφόσον η οικονομία σταθεροποιηθεί και επιβεβαιωθούν οι -αισιόδοξες- προβλέψεις- για ανάπτυξη 1,5% - 2% φέτος, σε συνδυασμό με τα νέα έργα επέκτασης του δικτύου διανομής, ίσως η κατανάλωση υπερβεί τα 4 δισ. κ.μ. το 2017.

Πέρυσι, διακινήθηκαν από τις εξόδους του Συστήματος Μεταφοράς 3,835 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, έναντι 2,96 δις το 2015, σημειώνοντας αύξηση 29,57%.

Σε όρους ενέργειας, διακινήθηκαν 43.143.546,775 MWh, ποσότητα αυξημένη κατά 30,74% έναντι του 2015. Σημειώνεται επίσης ότι αυξήθηκε το ποσοστό του LNG στο διακινούμενο ΦΑ στη χώρα μας, σε 19,35% από 18,38% καθώς και ότι η πραγματοποιηθείσα δυναμικότητα αυξήθηκε κατά 8,2%.

Ο υγιής ισολογισμός της εταιρείας είναι ένα ακόμα «ατού» στο νέο διαγωνισμό που αναμένεται για την πώληση του 66%. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθούν και οι όροι αυτού του διαγωνισμού, που αποτελούν άλλωστε και ένα από τα βασικά θέματα της διαπραγμάτευσης του ΥΠΕΝ με τους εκπροσώπους των θεσμών για το ενεργειακό κομμάτι της δεύτερης αξιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα έρχονται να δικαιώσουν και όσους μίλαγαν για πρωτοφανή υποτίμηση της αξίας του ΔΕΣΦΑ από την πλευρά της αζέρικης Socar, στον προηγούμενο διαγωνισμό που τελικά απέβη άκαρπος.