Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Ιδιαίτερα επιτυχημένη διαγράφεται η πορεία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Το 2016 η συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων προς ανακύκλωση σημείωσε 10% αύξηση φτάνοντας τους 52,800 τόνους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπερκαλύπτοντας τον εθνικό στόχο. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερες από 12.500.000 συσκευές, συμπεριλαμβανομένων και των λαμπτήρων οικονομίας

Ιδιαίτερα επιτυχημένη διαγράφεται η πορεία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. 

Το 2016 η συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων προς ανακύκλωση σημείωσε 10% αύξηση φτάνοντας τους 52,800 τόνους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπερκαλύπτοντας τον εθνικό στόχο. 

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερες από 12.500.000 συσκευές, συμπεριλαμβανομένων και των λαμπτήρων οικονομίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, τα θετικά αυτά αποτελέσματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχόμενη διεύρυνση του δικτύου συλλογής. Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης συσκευών έχουν τοποθετηθεί δωρεάν σε καταστήματα λιανικής, δήμους, επιχειρήσεις και οργανισμούς και σήμερα ξεπερνούν τους 13.000 πανελλαδικά. 

Σε αυτούς ο καταναλωτής έχει την ευκαιρία να ανακυκλώσει εύκολα τις παλιές συσκευές του. Επίσης, μεγάλη αύξηση παρουσιάζεται στον αριθμό των επαγγελματικών μηχανημάτων που παραδίδονται στην Ανακύκλωση Συσκευών από τις επιχειρήσεις.

Η συλλογή είναι το πρώτο σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., το οποίο, όπως επισημαίνεται, δε θα είχε αξία χωρίς την περιβαλλοντικά σωστή επεξεργασία των αποβλήτων συσκευών. 

Ένα δίκτυο οκτώ αδειοδοτημένων και τεχνολογικά άρτιων μονάδων, σε κομβικά σημεία της χώρας, αναλαμβάνει το έργο της απορρύπανσης και επεξεργασίας των συσκευών. Ο στόχος της επεξεργασίας των συσκευών είναι η απομάκρυνση από αυτές των βλαβερών για το περιβάλλον ουσιών που περιέχουν και η επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών τους, όπως μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, στην παραγωγή νέων προϊόντων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, βάσει στοιχείων της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., τα ποσοστά ανάκτησης αξιοποιήσιμων υλικών από τις ηλεκτρικές συσκευές είναι από το 2005 μέχρι και σήμερα σταθερά υψηλότερα από τους στόχους που τίθενται από την ευρωπαϊκή οδηγία. Στο σύνολο των συσκευών, το ποσοστό ανάκτησης ανέρχεται στο 90% και είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη.

Σημαντική είναι και η συμβολή της επικοινωνίας στην επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων. Η Ανακύκλωση Συσκευών δημιούργησε μέσα στο 2016 τηλεοπτική ταινία με κεντρικό μήνυμα «όταν κάνεις καλό, αυτό επιστρέφει σε σένα». Η ταινία προβάλει παράλληλα τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας. 

Επίσης, το 2016 ξεκίνησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και της πρώτης Λυκείου σε σχολεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι εγκεκριμένος φορέας για τη λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Είναι ιδιωτική εταιρία µη επιδίωξης κερδών, έχει χαρακτήρα οργανωτικό και ελεγκτικό και λειτουργεί στο πλαίσιο των οδηγιών της Κοινότητας, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Δίκαιο.

Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχουν συμβληθεί μέχρι σήμερα πάνω από 2.000 επιχειρήσεις. Με τη συμμετοχή τους στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., οι επιχειρήσεις αυτές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ.