Ο Γενικός Γραμματέας του αλβανικού Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. Koli Bele παρουσίασε στις 14.12.2016, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Εμπορίου και Περιβάλλοντος το νομοσχέδιο που τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 7746/1993 περί Υδρογονανθράκων (έρευνα και παραγωγή)

Ο Γενικός Γραμματέας του αλβανικού Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας, κ. Koli Bele παρουσίασε στις 14.12.2016, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Εμπορίου και Περιβάλλοντος το νομοσχέδιο που τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 7746/1993 περί Υδρογονανθράκων (έρευνα και παραγωγή).

Όπως αναφέρει στο ενημερωτικό της δελτίο η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, ο νέος νόμος περιλαμβάνει αυστηρότερα χρονικά όρια για την έρευνα και την αξιολόγηση των ευρημάτων, καθώς και για το προνομιακό φορολογικό καθεστώς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

Επιπροσθέτως, το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση του Επιστημονικού Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, το οποίο θα επιτρέψει την ανάπτυξη της τεχνικής και επιστημονικής επάρκειας της αλβανικής βιομηχανίας υδρογονανθράκων, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς της.

Τέλος, μέριμνα λαμβάνεται για την εγγύηση της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας στις περιπτώσεις σύναψης συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.