Σχέδιο αναδιάρθρωσης της Areva SA ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς απεφάνθη πως η κεφαλαιακή στήριξη των 4,5 δισ. ευρώ εμπίπτει στους κανόνες περί κρατικής διάσωσης

Σχέδιο αναδιάρθρωσης της Areva SA ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς απεφάνθη πως η κεφαλαιακή στήριξη των 4,5 δισ. ευρώ εμπίπτει στους κανόνες περί κρατικής διάσωσης.

Ειδικότερα, η αρμόδια επιτροπή της Κομισιόν ανακοίνωσε πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης του γαλλικού ομίλου θα καταστήσει την εταιρεία βιώσιμη, χωρίς να παραβιαστούν οι κανόνες ανταγωνισμού, εντός της Ενιαίας Αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει την κρατική στήριξη εταιρειών, μόνο εφόσον το σχέδιο διάσωσης έχει «εύλογες προοπτικές επιτυχίας» και η σχεδιαζόμενη βοήθεια έχει «περιορισμένο αντίκτυπο» στον ανταγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση, για το τελικό πράσινο φως το σχεδίου βοήθειας, απαιτείται και η έγκριση της Επιτροπής Ασφάλειας Πυρηνικών της Γαλλίας.