Τη δυνατότητα μόνιμης διατήρησης των πρατηρίων καυσίμων και σε ισόγεια πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, κτιρίων γραφείων και κάθε πολυώροφου κτιρίου, τα οποία η ισχύουσα νομοθεσία υποχρέωνε να μετεγκατασταθούν μετά τον Δεκέμβριο του 2017, δίνει σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης πρατηρίων παροχής καυσίμων του υπουργείου Μεταφορών

Τη δυνατότητα μόνιμης διατήρησης των πρατηρίων καυσίμων και σε ισόγεια πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, κτιρίων γραφείων και κάθε πολυώροφου κτιρίου, τα οποία η ισχύουσα νομοθεσία υποχρέωνε να μετεγκατασταθούν μετά τον Δεκέμβριο του 2017, δίνει σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης πρατηρίων παροχής καυσίμων του υπουργείου Μεταφορών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Οκτωβρίου, όχι μόνο δεν υποχρεώνονται σε μετεγκατάσταση τα λειτουργούντα πρατήρια σε ισόγεια, αλλά δίνεται και η δυνατότητα ίδρυσης νέων εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, προκειμένου, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, να προωθηθούν τα εναλλακτικά καύσιμα στα μεικτά πρατήρια, δηλαδή αυτά που εμπορεύονται υγρά καύσιμα και υγραέριο, μειώνονται οι εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των δεξαμενών από τα πέντε στα δύο μέτρα με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των μεικτών πρατηρίων.

Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου ορίζεται ότι «τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους επ' αόριστον» εφόσον πληρούν ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τις 10 Δεκεμβρίου 2017 να έχουν υποβάλει αίτηση και να προχωρήσουν στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών Stage II, μόνιμου συστήματος ανίχνευσης υδρογονανθράκων, σύνταξη μελέτης και σχεδιαγράμματος από αρμόδιο μηχανικό βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων για την αντιεκρηκτική προστασία και νέο πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 36 μήνες.

Διαβεβαιώσεις ασφαλείας

Σήμερα υπολογίζεται ότι ο αριθμός των πρατηρίων καυσίμων σε ισόγεια κυμαίνεται μεταξύ 1.200 και 1.500 σε όλη την Ελλάδα. Στελέχη του υπουργείου Μεταφορών σημειώνουν ότι το μέλλον των συγκεκριμένων επιχειρήσεων καθώς και τα ζητήματα ασφαλείας από τη διατήρησή τους στις υφιστάμενες θέσεις τους αποτέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης με όλους τους φορείς και δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ασφαλείας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

«Δεν έχουν σημειωθεί κρούσματα ατυχημάτων. Ο προηγούμενος νόμος όριζε τη μετεγκατάστασή τους για λόγους υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καθώς είχε απαγορευτεί η ίδρυση νέων πρατηρίων σε ισόγεια» τονίζουν. Προσθέτουν μάλιστα ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν σε Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Γερμανία.

Το σχέδιο νόμου μειώνει την εσωτερική απόσταση ασφαλείας στα μεικτά πρατήρια για την τοποθέτηση δεξαμενής υγραερίου έως και στα 2 μέτρα εφόσον ληφθούν μέτρα προστασίας, μεταξύ των οποίων η περίφραξη της δεξαμενής υγραερίου, η τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων υδρογονανθράκων αντιεκρηκτικού τύπου, ειδικές μελέτες ασφαλείας κ.ά.

Επίσης για την ίδρυση νέου πρατηρίου καταργείται η αυτοψία καταλληλότητας θέσης οικοπέδου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και πλέον θα αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από ιδιώτη μηχανικό τού υπό αδειοδότηση πρατηρίου.

Ακόμη το σχέδιο νόμου ορίζει ότι θα δημιουργηθεί ψηφιακό μητρώο των λειτουργούντων «Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» στο υπουργείο Μεταφορών, όπως ισχύει, αλλά και των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

Σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση πρατηρίων, θεσπίζεται μέγιστος χρόνος 30 ημερών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, που θα έχει ισχύ 2+2 ετών, εφόσον έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος, αλλά και σιωπηρή έγκριση, σύμφωνα με την οποία εάν παρέλθει το διάστημα των 30 ημερών χωρίς η αδειοδοτούσα υπηρεσία να έχει αποφανθεί ο ενδιαφερόμενος θα θεωρείται ότι νομίμως έχει ιδρύσει την επιχείρησή του.

(από την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ")