ΙΕΑ: Ποιοι Είναι οι Κίνδυνοι για τη Ζήτηση Πετρελαίου Από τα Υπερβολικά Επίπεδα του Παγκόσμιου Χρέους

ΙΕΑ:  Ποιοι Είναι οι Κίνδυνοι για τη Ζήτηση Πετρελαίου Από τα Υπερβολικά Επίπεδα του Παγκόσμιου Χρέους
του Δημήτρη Φάρου
Δευ, 17 Οκτωβρίου 2016 - 09:38
Τα υπερβολικά επίπεδα χρέους και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία και τη ζήτηση πετρελαίου αποτελούν ένα σαφή κίνδυνο τον οποίο επισημαίνει στις εκθέσεις που δημοσίευσε αυτό το μήνα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Το γεγονός αυτό τονίζει ο ΙΕΑ στην δική του τελευταία μηνιαία έκθεση για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Τα υπερβολικά επίπεδα χρέους και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία και τη ζήτηση πετρελαίου αποτελούν ένα σαφή κίνδυνο τον οποίο επισημαίνει στις εκθέσεις που δημοσίευσε αυτό το μήνα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Το γεγονός αυτό τονίζει ο ΙΕΑ στην δική του τελευταία μηνιαία έκθεση για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας το ακαθάριστο χρέος του μη χρηματοπιστωτικού τομέα ρίχνει μια μεγάλη σκιά στην οικονομία, καθώς αντιστοιχεί σε περίπου 225% της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το Fiscal Monitor του ΔΝΤ. Πράγματι, η παρατεταμένη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης «κάνει τις χρηματοπιστωτικές αγορές να αναμένουν μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων» (ΔΝΤ, Παγκόσμια Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Οκτώβριος 2016), ενθαρρύνοντας υπερβολικά επίπεδα χρέους με την προσμονή μελλοντικών προγραμμάτων χαμηλής εξόφλησης. Αντίθετα, με βάση τα future πετρελαίου, η τιμή του αργού θα μπορούσε να ενεργεί ως πληθωριστικός παράγοντας.

Βέβαια, αν η πλειοψηφία των άλλων παραγόντων που επηρεάζουν το παγκόσμιο επίπεδο τιμών συνεχίσει να έχει αποπληθωριστική επίδραση, το σημερινό περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων πιθανότατα θα παραμείνει. Ωστόσο, αν τα υπόλοιπα κόστη αρχίσουν να αντανακλούν τη δυναμική ανάκαμψης των τιμών πετρελαίου, τότε η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει με γρήγορους ρυθμούς αυξάνοντας τα επίπεδα χρέους.

Ανερχόμενα σε άνω των 150 τρις δολ., τα επίπεδα του μη χρηματοπιστωτικού χρέους - που περιλαμβάνει τη γενική κυβέρνηση, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα – έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ενώ τα δύο τρίτα αυτού αποτελείται από (τις δυνητικά πιο επικίνδυνες) υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα. Το Financial Monitor του ΔΝΤ προειδοποιεί ότι «υπάρχουν ανησυχίες ότι το ίδιο το μέγεθος του χρέους θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια άνευ προηγουμένου διαδικασία απομόχλευσης που θα μπορούσε να ανατρέψει την ανάκαμψη της οικονομίας». Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση της πρόβλεψης του ΔΝΤ για αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3,4% το 2017 δεν είναι διασφαλισμένη, ενώ ο ΙΕΑ υπενθυμίζει ότι και η Έκθεση για την Παγκόσμιας Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας του Οκτωβρίου (ομοίως από το ΔΝΤ), προειδοποιεί επίσης για αύξηση στους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς κινδύνους.

Προς το παρόν, ο ΙΕΑ τονίζει ότι συνεχίζει να προβλέπει αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα για το 2017, αλλά, παράλληλα, σημειώνει ότι οι εξωγενείς μεταβλητές που στηρίζουν τα μοντέλα που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για τη ζήτηση – αυτά που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και τις τιμές - θα συνεχίσουν να υποχωρούν καθώς θα εξελίσσεται η αγορά.