Η ιταλική SNAM φέρεται διατεθειμένη να εξαγοράσει από τους Αζέρους της Socar ποσοστό άνω του 17% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Ενδεχόμενο κλείσιμο του deal θα προσφέρει στα δημόσια ταμεία περίπου 180 εκατομμύρια και στα ΕΛ.ΠΕ. 212 εκατομμύρια ευρώ
Η ιταλική SNAM φέρεται διατεθειμένη να εξαγοράσει από τους Αζέρους της Socar ποσοστό άνω του 17% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Ενδεχόμενο κλείσιμο του deal θα προσφέρει στα δημόσια ταμεία περίπου 180 εκατομμύρια και στα ΕΛ.ΠΕ. 212 εκατομμύρια ευρώ. 

Πληροφορίες ότι η διαπραγματευτική ομάδα που όρισε ο Πρωθυπουργός για την ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ (επικεφαλής Δημήτρης Λιάκος), έχει συμφωνήσει με τους εκπροσώπους της ιταλικής SNAM και της αζέρικης Socar για την πώληση του 66% της εταιρείας, κυκλοφορούν με ένταση.

Σύμφωνα με αυτές, η ιταλική SNAM είναι διατεθειμένη να εξαγοράσει από τους Αζέρους ποσοστό άνω του 17% των μετοχών, ενώ η πλευρά των αγοραστών, φέρεται να συμφωνεί για χαμηλότερο συντελεστή απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων (WACC) στα επίπεδα του 9-9,2%, έναντι 10,9%. Ο συντελεστής αυτό προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό το ύψος των τελών χρήσης του δικτύου, αποτελεί μέγεθος απολύτως ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ και είναι το μέγεθος που προσδιορίζει τα έσοδα και την κερδοφορία του ΔΕΣΦΑ (άρα και του μετόχου του).

Η κρίση που δημιουργήθηκε με την απειλή αποχώρησης των Αζέρων, αφορούσε ρυθμίσεις που εισηγήθηκε ο Πάνος Σκουρλέτης ως αρμόδιος υπουργός και επικύρωσε η Βουλή. Με αυτές τροποποιούνταν η μέθοδος καθορισμού των τιμολογίων χρήσης του συστήματος φυσικού αερίου με σκοπό να μειωθεί η υπέρμετρη αύξηση των τιμολογίων, που θα προέκυπτε από την αρχική μέθοδο, βάσει της οποίας προσέφεραν οι Αζέροι τα 400 εκατομμύρια του τιμήματος.

Η εμπλοκή των Ιταλών, προήλθε από την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειωθεί το ποσοστό της αζέρικης Socar κάτω από το 51%, επειδή είναι καθετοποιημένη (παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια φυσικού αερίου) κρατική ενεργειακή εταιρεία χώρας που δεν έχει επικυρώσει τις ενεργειακές οδηγίες της ΕΕ.

Πιθανή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και της μεταβίβασης του ΔΕΣΦΑ, θα προσφέρει στα δημόσια ταμεία περίπου 180 εκατομμύρια, και στα ΕΛ.ΠΕ. 212 εκατομμύρια ευρώ, καθώς για το το 66% των μετοχών της εταιρείας, το Δημόσιο προσφέρει το 31% και τα ΕΛ.ΠΕ το 35% των μετοχών (ποσοστό αντίστοιχο με αυτό που κατέχει στη ΔΕΠΑ).