Οι σημερινές χαμηλές διεθνείς τιμές του αργού θα διατηρηθούν για περίπου ένα χρόνο ακόμα εκτίμησε το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος των ΕΛΠΕ, κ. Διομήδης Σταμούλης, μιλώντας στην παρουσίαση της νέας ειδικής έκδοσης του energia.gr, «Greek Energy Directory 2016»

Οι σημερινές χαμηλές διεθνείς τιμές του αργού θα διατηρηθούν για περίπου ένα χρόνο ακόμα εκτίμησε το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος των ΕΛΠΕ, κ. Διομήδης Σταμούλης, μιλώντας στην παρουσίαση της νέας ειδικής έκδοσης του energia.gr, «Greek Energy Directory 2016».

Ωστόσο, ο Ανώτερος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Συμμετοχών των ΕΛΠΕ επισήμανε ότι, παρά το τρέχον χαμηλό επίπεδο των τιμών, η μείωση δεν αντανακλάται πλήρως στην τιμή της βενζίνης, καθώς αυτή επιβαρύνεται κατά τα 2/3 με φόρους. Όμως, όπως υπογράμμισε ο κ. Σταμούλης, ένας πιθανός διπλασιασμός στην τιμή του αργού, θα οδηγήσει την τρέχουσα τιμή της βενζίνης στην χώρα μας από 1,4 ευρώ/λίτρο στα 1,8 ευρώ/λίτρο.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών, αλλά και η διύλιση στην χώρα μας είναι δύο τομείς ώριμοι και απελευθερωμένοι εδώ και πολλά χρόνια. Από την άλλη, επισήμανε ότι βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα είναι η μεγάλη πτώση της ζήτησης την τελευταία πενταετία λόγω της κρίσης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος των ΕΛΠΕ, η σημερινή ζήτηση ανέρχεται στο 60% αυτής του 2009, ενώ ειδικά για τα καύσιμα κίνησης η πτώση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μάλιστα, σημείωσε ότι η πορεία της ζήτησης είναι συνεχώς μειούμενη αν και επισήμανε ότι σε αυτό υποβοηθά και η βελτίωση της αποδοτικότητας των οχημάτων.

Από την άλλη ο κ. Σταμούλης, αναφερόμενος στον εγχώριο κλάδο διύλισης, επισήμανε ότι η συνολική ζήτηση των πετρελαιοειδών (2015) ανέρχεται σε 7 εκατομμύρια τόνους την στιγμή που η παραγωγή υπολογίζεται σε 18,5 εκατομμύρια τόνους. Από αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται ο καθαρά εξαγωγικός χαρακτήρας του κλάδου διύλισης στην Ελλάδα.

Τέλος, όπως υπογράμμισε το ανώτερο στέλεχος των ΕΛΠΕ, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ελληνική διύλιση είναι ότι ενώ αυτή υπόκειται στους κανόνες ανταγωνισμού που επιβάλλει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ταυτόχρονα βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης, έχει εντούτοις να ανταγωνιστεί στο γεωγραφικό της περίγυρο άλλους που δεν υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες.