Στεργιούλης στο energia.gr: Αισιοδοξία για την Πορεία των ΕΛΠΕ το 2016 - Πρόοδος στις Έρευνες Υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό

Στεργιούλης στο energia.gr: Αισιοδοξία για την Πορεία των ΕΛΠΕ το 2016 - Πρόοδος στις Έρευνες Υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό
energia.gr
Τετ, 14 Σεπτεμβρίου 2016 - 07:51
Την αισιοδοξία του για την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις στο μέτωπο των εξαγωγών, εκφράζει σε συνέντευξή του στο energia.gr ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης. Ο κ. Στεργιούλης τονίζει ότι «το Δημόσιο πρέπει εμφαντικά να δείξει ότι θέλει επενδύσεις» στον τομέα των υδρογονανθράκων, ενώ σχετικά με τις έρευνες των ΕΛΠΕ στον Πατραϊκό αναφέρει πως «ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2017 θα έχουμε εντοπίσει γεωλογικές δομές που πιθανότατα θα περιέχουν πετρέλαιο»
Την αισιοδοξία του για την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις στο μέτωπο των εξαγωγών, εκφράζει σε συνέντευξή του στο energia.gr ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια κ. Γρηγόρης Στεργιούλης. 

Αναφορικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας, τονίζει ότι «το Δημόσιο πρέπει εμφαντικά να δείξει ότι θέλει επενδύσεις» με την προκήρυξη και νέων διαγωνισμών, ενώ σχετικά με τις έρευνες των ΕΛΠΕ επισημαίνει ότι στον Πατραϊκό «ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2017 θα έχουμε εντοπίσει γεωλογικές δομές που πιθανότατα θα περιέχουν πετρέλαιο». 

Επίσης, για τις θαλάσσιες περιοχές σημειώνει πως «πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσουμε σύντομα τις διαπραγματεύσεις των Συμβάσεων Μίσθωσης με το ΥΠΕΝ για να ξεκινήσουμε εργασίες αλλά και για να προσελκύσουμε και άλλες διεθνείς εταιρείες ως εταίρους».

Ο κ. Στεργιούλης αναφέρεται, ακόμα, στα θέματα της προμήθειας αργού από το Ιράν και το μίγμα αργών στα διυλιστήρια του ομίλου, καθώς και τις προσπάθειες για τη μείωση του δανεισμού του ομίλου. 

- Το πρώτο εξάμηνο οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό ποσοστό ρεκόρ 60% επί των συνολικών πωλήσεων. Προβλέπετε περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών στο δεύτερο εξάμηνο; Ποια είναι η στρατηγική σας σε αυτόν τον τομέα; 

«Τα ποσοστά εξαγωγών εξαρτώνται από παράγοντες που δεν είναι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια, όπως το ύψος της εσωτερικής αγοράς, τα περιθώρια διύλισης, η διαθεσιμότητα των μονάδων κλπ. Η στρατηγική μας είναι η παραγωγή να προσαρμόζεται με βάση τα διεθνή περιθώρια και οι εξαγωγές να πραγματοποιούνται και να μεγιστοποιούνται μόνον εφόσον προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Για το δεύτερο εξάμηνο, εφόσον τα περιθώρια διύλισης της Μεσογείου παραμείνουν θετικά, εκτιμάται ότι τα ποσοστά εξαγωγών θα μπορούσαν να κυμανθούν σε αντίστοιχα επίπεδα.»

- Σταδιακά παρατηρείται μεταβολή στο μείγμα εφοδιασμού των διυλιστηρίων με βαρύ αργό υψηλού θείου, που προέρχεται κυρίως από το Ιράν και το Ιράκ. Πρόκειται για μία τάση που θα συνεχισθεί; Εκτιμάτε ότι είναι καλύτερα το βαρύ αργό να καταστεί κυρίαρχο στο μίγμα των ΕΛΠΕ; 

«Τα βαρύτερα αργά συνήθως παρουσιάζουν καλύτερα περιθώρια . Όμως τα διυλιστήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τα προηγούμενα χρόνια ήταν προσαρμοσμένα για να κατεργάζονται ελαφρύτερα αργά. Για την εκμετάλλευση των υψηλότερων περιθωρίων των βαριών αργών έγιναν συστηματικές προσπάθειες τεχνικής προσαρμογής των διυλιστηρίων, οι οποίες και απέδωσαν και επέτρεψαν την κατεργασία βαρύτερων αργών σε μεγαλύτερες αναλογίες. Οι προσπάθειες προσαρμογής των διυλιστηρίων συνεχίζονται με στόχο την εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Από το πώς θα εξελιχθούν τα περιθώρια Διύλισης των διαφόρων τύπων αργών, θα προσαρμοσθεί ανάλογα και το μίγμα κατεργασίας με στόχο την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.»

- Απ’ ότι γνωρίζουμε συνεχίζεται η προμήθεια αργού από το Ιράν. Τελικά πόσο πετρέλαιο από το Ιράν πρόκειται να προμηθευτούν τα ΕΛΠΕ και τι αντιπροσωπεύει αυτό σε ποσοστιαία βάση για το 2016; Ποιες οι προοπτικές για το επόμενο έτος; 

«Από τότε που τέθηκε σε πλήρη ισχύ η συμφωνία της ΕΛΠΕ με το Ιράν, τα ιρανικά αργά αντιπροσωπεύουν το 20% της μηνιαίας κατεργασίας. 

Η συμφωνία αυτή θα συνεχισθεί και για το 2017.»

- Πιστεύετε ότι συνολικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το 2016 θα είναι καλύτερα σε σύγκριση με την περυσινή χρήση; 

«Τα συγκρίσιμα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2016 βελτιώθηκαν λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης. 

Συνολικά για το 2016, αναμένουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά σαφέστατα η επίδοση για το σύνολο της χρονιάς θα επηρεαστεί από τα διεθνή περιθώρια διύλισης.»

- Ποια βήματα σχεδιάζετε προς την κατεύθυνση μείωσης του καθαρού δανεισμού του ομίλου; Οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στις αγορές ευνοούν την αναχρηματοδότηση του δανεισμού με ευνοϊκούς όρους; 

«Η μείωση του καθαρού δανεισμού θα εξαρτηθεί κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας, που τα τελευταία τρίμηνα έχουν ισχυροποιηθεί λόγω κερδοφορίας του Ομίλου. Ο Όμιλος εξετάζει τις επιλογές για αναχρηματοδότηση μελλοντικών λήξεων και βελτίωση των όρων δανεισμού, αναλόγως με τις συνθήκες που διαμορφώνονται τόσο στις διεθνείς κεφαλαιαγορές όσο στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον. Ήδη η σταδιακή σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας οδηγεί σε αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού.»

- Σχετικά με την έρευνα υδρογονανθράκων στη χώρα μας, ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υιοθετήσει το ελληνικό κράτος ώστε να τονώσει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο τομέα; 

«Η περίπλοκη γεωλογία της χώρας σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές αργού καθιστούν τις πετρελαϊκές εταιρείες ιδιαιτέρως σκεπτικές να έλθουν στην Ελλάδα. Το Δημόσιο πρέπει να προωθήσει στην διεθνή αγορά τις δυνατότητες ύπαρξης πετρελαίου στη χώρα, να επιδείξει το υπάρχον νομοθετικό και φορολογικό υπόβαθρο που είναι όντως πολύ ανταγωνιστικό και να δείξει εμφαντικά ότι θέλει επενδύσεις. Η άμεση ολοκλήρωση των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη για 6 περιοχές στη Δ. Ελλάδα αλλά και η προκήρυξη διαγωνισμών και για άλλες περιοχές της χώρας μας, θα λειτουργήσει δυναμικά προβάλλοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα.»

- Τι σχεδιάζουν τα ΕΛΠΕ για τα «οικόπεδα» στα οποία έχουν αναλάβει παραχωρήσεις; Πότε πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ερευνητικές γεωτρήσεις σε αυτά τα «οικόπεδα»; 

«Αποτελεί αναπτυξιακό στρατηγικό στόχο της ΕΛΠΕ η έρευνα και η παραγωγή υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Εργαζόμαστε μεθοδικά για την υλοποίηση του με την απόκτηση δικαιωμάτων σε επιλεγμένες περιοχές στοχεύοντας παράλληλα σε συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, ήδη είμαστε μαζί με τις Total και Edison. 

Στον Πατραϊκό προχωρούμε σύμφωνα με τον σχεδιασμό των ερευνητικών εργασιών. Φέτος τον χειμώνα πραγματοποιήσαμε με απόλυτη επιτυχία εκτεταμένες γεωφυσικές έρευνες εφαρμόζοντας την καλύτερη υπάρχουσα τεχνολογία και πάνω από όλα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, με μηδενικό τελικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με άψογη συνεργασία με τις αρχές και τις τοπικές κοινωνίες. Επεξεργαζόμαστε ηλεκτρονικά τις καταγραφές υπαίθρου και παράλληλα συνεχίζουμε γεωλογικές μελέτες σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πάτρας, Χανίων και Napoli. Δυσκολίες υπάρχουν εξαιτίας της περίπλοκης γεωλογίας της περιοχής, φαίνεται όμως ότι μέχρι στιγμής όλα πάνε κατ΄ευχήν και μάλιστα έχουμε καταρχήν επιβεβαιώσει την ύπαρξη του βασικού γεωλογικού μας στόχου. Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2017 θα έχουμε εντοπίσει γεωλογικές δομές που πιθανότατα θα περιέχουν πετρέλαιο, οπότε τότε θα ξεκινήσουμε τις προεργασίες εκτέλεσης γεωτρήσεων για το καλοκαίρι του 2018. 

Όσον αφορά τις προσφορές που έχουμε υποβάλλει για τις θαλάσσιες περιοχές, πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσουμε σύντομα τις διαπραγματεύσεις των Συμβάσεων Μίσθωσης με το ΥΠΕΝ για να ξεκινήσουμε εργασίες αλλά και για να προσελκύσουμε και άλλες διεθνείς εταιρείες ως εταίρους. Ήδη στην μια στην μία περιοχή είμαστε σε κοινοπραξία με τις Total (διαχειριστής της κοινοπραξίας) και Edison. Το ίδιο ισχύει και για τις προσφορές σε Άρτα – Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησο, όπου μετά την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει ανταγωνιστές από το ΣτΕ, περιμένουμε να ολοκληρώσουμε άμεσα τις διαπραγματεύσεις των Συμβάσεων Μίσθωσης και να ξεκινήσουμε δουλειά.»