Η σωρευτική αποθηκευτική ικανότητα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες θα ξεπεράσει, παγκοσμίως, τα 14 GW ως το 2020, έναντι 1,5 GW το 2015, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της GlobalData

Η σωρευτική αποθηκευτική ικανότητα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες θα ξεπεράσει, παγκοσμίως, τα 14 GW ως το 2020, έναντι 1,5 GW το 2015, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της GlobalData.

Σε αυτές τις αισιόδοξες προβλέψεις σημαντικό ρόλο παίζουν η συνεχιζόμενη αύξηση της εγκατεστημένης ανανεώσιμης ισχύος και η ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στη σταθερότητα του δικτύου.

Οι τιμές στα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 50% περίπου, μέχρι τα τέλη αυτής της δεκαετίας, λόγω της αυξανόμενου ανταγωνισμού αλλά και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Ηγετική θέση σε αυτή την αγορά εκτιμάται ότι θα έχουν οι ΗΠΑ, με την συνολική αξία να ανέρχεται σε 1,7 δισ. δολάρια το 2020, από 750 εκατομμύρια το 2015. Σε όλη την αμερικανική ήπειρο, η συνολική αποθηκευτική ισχύς εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 4,1 GW ως το 2020, από 592 MW πέρυσι, με την αξία της αγοράς να σκαρφαλώνει στα 3 δισ. δολάρια.

Οι αντίστοιχες αγορές σε Ιαπωνία, Γερμανία και Κίνα αναμένεται να αυξηθούν σε 1,5, 1,2 και 1,07 δισ. δολάρια μέχρι τα τέλη αυτής της δεκαετίας. Η εγκατεστημένη ισχύς στις χώρες της Ασίας-Ειρηνικού και της Ευρώπης εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 5,8 και 4,6 GW αντίστοιχα, έναντι 720 και 208 MW το 2015.