Μία ομάδα Αμερικανών επιστημόνων από το Εθνικό Εργαστήριο Argonne και το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις ανέπτυξε μία συσκευή που λειτουργεί ουσιαστικά ως «τεχνητό φύλλο», αφού με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας μπορεί να μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα σε καύσιμο
Μία ομάδα Αμερικανών επιστημόνων από το Εθνικό Εργαστήριο Argonne και το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις ανέπτυξε μία συσκευή που λειτουργεί ουσιαστικά ως «τεχνητό φύλλο», αφού με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας μπορεί να μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα σε καύσιμο.

Στην προσπάθεια τους να παράγουν ένα χρήσιμο καύσιμο με «πρώτη ύλη» το CO2, χρησιμοποίησαν ως καταλύτη μία μεταλλική ουσία που ονομάζεται δισελινίδιο βολφραμίου. Σε πρώτη φάση, μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα σε μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έχει μεγαλύτερη δραστικότητα, ενώ ήδη είχαν αναπτυχθεί τεχνικές για τη μετατροπή του σε καύσιμο, όπως η μεθανόλη.

H μετατροπή του CO2 σε μονοξείδιο του άνθρακα δεν η διαδικασία που ακολουθεί η φύση, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται τα ίδια υπόλοιπα «συστατικά» με τη φωτοσύνθεση. «Όπως και στη φωτοσύνθεση, έτσι και στη δική μας περίπτωση χρειάζεται επίσης νερό και φως», διευκρινίζει ο χημικός Λάρι Κέρτις από το Εργαστήριο Argonne.

το «τεχνητό φύλλο» πραγματοποιεί τη διαδικασία σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, από τα φωτόνια (τα «πακέτα» φωτός) παράγονται αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια και θετικά φορτισμένα ιόντα. 

Στη συνέχεια, τα ιόντα αντιδρούν με μόρια νερού δημιουργώντας πρωτόνια και μόρια οξυγόνου, ενώ μετά τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια και το διοξείδιο του άνθρακα παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς επιστήμονες, βασικά πλεονεκτήματα της διαδικασίας είναι ότι πραγματοποιείται με φθηνά υλικά και ότι οι χημικές αντιδράσεις έχουν αρκετά υψηλή απόδοση, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλες απώλειες ενέργειας.

Επιπλέον, ο καταλύτης έχει μεγάλη διάρκεια «ζωής», αφού χρειάζεται να αναπληρώνεται ανά 100 ώρες.