Τις Καλές Πρακτικές για τον Περιορισμό των Επιπτώσεων των Αιολικών στην Βιοποικιλότητα Παρουσίασε το ΚΑΠΕ

Τις Καλές Πρακτικές για τον Περιορισμό των Επιπτώσεων των Αιολικών στην Βιοποικιλότητα Παρουσίασε το ΚΑΠΕ
energia.gr
Δευ, 1 Αυγούστου 2016 - 15:05
Οι μέθοδοι για την αποτροπή προσκρούσεων πτηνών σε ανεμογεννήτριες και ειδικότερα το σύστημα επόπτευσης με χρήση καμερών υψηλής ευκρίνειας (DTBird), οι απαιτήσεις για ορνιθολογική παρακολούθηση και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων και τα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης των συστημάτων στο Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του ΚΑΠΕ στην Κερατέα, παρουσιάσθηκαν στην ημερίδα του προγράμματος LIFE12 BIO/GR/000554, που διοργάνωσε στις 15 Ιουλίου 2016 το ΚΑΠΕ

Οι μέθοδοι για την αποτροπή προσκρούσεων πτηνών σε ανεμογεννήτριες και ειδικότερα το σύστημα επόπτευσης με χρήση καμερών υψηλής ευκρίνειας (DTBird), οι απαιτήσεις για ορνιθολογική παρακολούθηση και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων και τα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης των συστημάτων στο Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του ΚΑΠΕ στην Κερατέα, παρουσιάσθηκαν στην ημερίδα του προγράμματος LIFE12 BIO/GR/000554, που διοργάνωσε στις 15 Ιουλίου 2016 το ΚΑΠΕ. Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και επίδειξη του εξοπλισμού (DtBird, Bat Detector) που έχει εγκατασταθεί στην ανεμογεννήτρια NEG MICON/750kW του Αιολικού πάρκου του ΚΑΠΕ.

Στην ημερίδα «Επίδειξη καλών πρακτικών με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων  των Αιολικών Πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο ΠΕΝΑ, παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής Ιωάννης Αδάμης, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις εταιρείες ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ENERCON HELLAS, AMESA ENERGIAKI HELLAS S.A., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ΕΥΔΙΤΗ Α.Ε., ΕΛΙΚΑ Α.Ε., EDF-EN, JASPER WIND Ltd, ENVECO S.A., ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, ENEL GREEN POWER HELLAS, ROKAS-RENEWABLES S.A., EOLFI WIND HELLAS A.E., ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, από τη WWF ΗΕLLAS και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ και από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το πρόγραμμα LIFE12 BIO/GR/000554 ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και θα λήξει τον Σεπτέμβριο του 2017 με φορείς υλοποίησης το ΚΑΠΕ (συντονιστής) και την Nature Conservation Consultants Ltd, NCC.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι :

- Η επιδεικτική εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

- Η βελτίωση της συμβατότητας της ανάπτυξης αιολικών πάρκων με τους στόχους διατήρησης βιοποικιλότητας της ΕΕ.

- Η ανάπτυξη προδιαγραφών και οδηγιών που θα επιτρέψουν στις ελληνικές αρχές και τις εταιρείες ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών σταθμών τον καλύτερο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των μεθόδων μείωσης των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.