αποκλειστικά για το energia.gr - Η ηλεκτροκίνηση σε όλο τον κόσμο είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία. Στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. και της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας, στην πρόσφατη κοινή έκδοσή τους «Global EV outlook 2016 – Beyond one million electric cars», αναφέρει ότι στο τέλος του 2015 κυκλοφορούσαν 1,26 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ το 2014 κυκλοφορούσαν μόνο τα μισά και το 2005 υπήρχαν μόνο μερικές εκατοντάδες

αποκλειστικά για το energia.gr - Η ηλεκτροκίνηση σε όλο τον κόσμο είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία. Στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. και της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας, στην πρόσφατη κοινή έκδοσή τους « Global EV outlook 2016 – Beyond one million electric cars», αναφέρει ότι στο τέλος του 2015 κυκλοφορούσαν 1,26 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ το 2014 κυκλοφορούσαν μόνο τα μισά και το 2005 υπήρχαν μόνο μερικές εκατοντάδες. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ουσιαστικά άρχισε το 2010.

Από τα 1,26 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αξιοσημείωτο είναι ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά (τα BEVBatteryElectricVehicles) είναι πλέον περισσότερα από ταεπαναφορτιζόμενα υβριδικά (τα PHEVPlug- inHybridElectricVehicles). Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν αρχίσει να απαλλάσσονται από το άγχος της αυτονομίας των συσσωρευτών των BEV και να τα προτιμούν σε σχέση με τα υβριδικά PHEV, αξιοποιώντας και τα κίνητρα που δίνονται στις περισσότερες χώρες.

Ως προς την κατανομή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν παγκοσμίως, το 80% αυτών κυκλοφορούν σε πέντε χώρες: στις Η.Π.Α. (405.000 αυτοκίνητα και 452.000 στο τέλος Μαΐου 2016), την Κίνα (258.500 αυτοκίνητα), στην Ιαπωνία (130.000, στην Ολλανδία (90.000) και στη Νορβηγία (84.500), όπως προκύπτει για τον αριθμό των αυτοκινήτων από τη μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α., καθώς από άλλες πηγές (« Global Electric Car Sales Surpass Half a Million in 2015», James Ayre, March 8 th, 2016, Clean Technica, « Monthly Plug- In Sales Scorecard», Inside EVs και « Electric car use by country», Wikipedia).

Η κατάσταση είναι λιγότερο ενθαρρυντική για την Ελλάδα. Οι πρώτοι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων εγκαταστάθηκαν το 2011 και οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων άρχισαν το 2013. Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχαν αρχίσει να πωλούνται στην Ελλάδα ηλεκτρικά τετράτροχα οχήματα (κατηγορία οχημάτων L), αλλά η φόρτισή τους γινόταν σε χώρο του ιδιοκτήτη τους. Σήμερα, χωρίς να υπάρχουν έγκυρα συγκεντρωτικά στοιχεία, κυκλοφορούν στη χώρας μας περίπου 160 ηλεκτρικά οχήματα και είναι εγκατεστημένοι περίπου 45 φορτιστές. Ειδικά για τους φορτιστές, δεν είναι γνωστό ποιοι από τους σταθμούς αυτούς είναι δημόσια προσβάσιμοι ή είναι ιδιωτικής χρήσης. Δεν είναι επίσης γνωστά, στο σύνολό τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εγκαταστημένη ισχύς τους και επομένως ο χρόνος φόρτισης, αλλά ούτε και το επίπεδο και ο τρόπος φόρτισης που μπορούν να παρέχουν στον χρήστη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Υπάρχουν, όμως, και ορισμένες θετικές εξελίξεις, όπως η λειτουργία της Επιτροπής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ«για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων», στα οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια, στην Εθνική νομοθεσία, καθώς και η πρόθεση του Υπουργείου Ενέργειας για την ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που δείχνουν τη βαρύτητα που αρχίζει να δίνει η Πολιτεία στην ηλεκτροκίνηση. Μαζί με την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο Εθνικό δίκαιο, η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη μέλη, είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής που θα θεσπίσει. Στις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των κρατών μελών είναι και η υποβολή ανά τριετία έκθεσης για την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής. Για όλα αυτά, ίσως εκείνη η «Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας στη χώρα», που είχε συσταθεί και συγκροτηθεί το 2014, αλλά δεν είχε ποτέ συνέλθει, είναι καιρός να ενεργοποιηθεί και με την ίδια ή άλλη μορφή, με τα ίδια ή άλλα καθήκοντα να συνδράμει την Πολιτεία στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Ωστόσο, για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, και πέρα από την κατάρτιση του Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής, που πρέπει να περιλαμβάνει ποσοτικούς στόχους και οδικό χάρτη επίτευξής τους χρειάζονται συνεργασίες, συμμαχίες, πλατφόρμες (και ό,τι άλλο) ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που θα εξειδικεύσουν και θα υλοποιήσουν την Εθνική πολιτική, καθώς και η εποικοδομητική συνεισφορά όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων για τη δημιουργία ενός «κύματος» που θα αξιοποιήσει τα τεχνολογικά, καινοτομικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, επιχειρηματικά και αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Σε έναν τομέα όπου οι προοπτικές ανάπτυξης με:

· την παγκόσμια κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη (συνεχείς ανακοινώσεις κινήτρων σε διάφορες χώρες για την ανάπτυξη των εθνικών αγορών),

· τις τεχνολογικές εξελίξεις (όπως ενδεικτικά οι νέες γραμμές παραγωγής για περισσότερα αυτοκίνητα, η αύξηση της ακτίνας δράσης των αυτοκινήτων, η μείωση του κόστους των συσσωρευτών, η μείωση του χρόνου φόρτισης των συσσωρευτών και οι περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στη χρήση συσσωρευτών),

· τη διαμόρφωση επιχειρηματικών μοντέλων για ανάπτυξη και διαχείριση στόλων αυτοκινήτων και δικτύων φόρτισης,

· την ένταξη της ηλεκτροκίνησης στην ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,

· την αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης στο σχεδιασμό των έξυπνων πόλεων,

· τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στα αστικά κέντρα,

· τη συνεισφορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών,

είναι ιδιαίτερα θετικές και η Ελλάδα έχει το δυναμικό και τις δυνατότητες να παίξει σημαντικό ρόλο. Η κινητικότητα, παράλληλα με αυτή της πολιτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας, στο χώρο της έρευνα και της καινοτομίας θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για το παρόν και το άμεσο μέλλον.

*ο Δρ. Γιώργος Αγερίδης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.)