Τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ανεξάρτητου φορέα - εταιρείας πλατιάς πολυμετοχικής βάσης, με στόχο την συγκέντρωση κεφαλαίων ικανών για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, εξετάζει ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ). Σε πρώτη φάση, η πρόταση αφορά στην ανάπτυξη αιολικού πάρκου ισχύος 7 MWp
Τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ανεξάρτητου φορέα - εταιρείας πλατιάς πολυμετοχικής βάσης, με στόχο την συγκέντρωση κεφαλαίων ικανών για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, εξετάζει ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Στόχος είναι, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, η ανάπτυξη αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 7 MWp. Το υπό σύσταση σχήμα θα έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο υπό διερεύνηση επενδυτικό σχήμα είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Εφόσον εκτιμηθεί ότι το ενδιαφέρον είναι ισχυρό, τότε τα τα επόμενα βήματα θα είναι η ίδρυση της εταιρείας, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) για την εξαγορά άδειας ή την εισφορά άδειας με διάθεση μετοχών, η ΑΜΚ για την ανάθεση κατασκευής του έργου, η έναρξη των έργων και τέλος η διασύνδεση με το δίκτυο.

Όπως επισημαίνεται, τόσο το σχέδιο όσο και οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύουν αμφότερες τις πλευρές ως προς την ίδρυση εταιρείας ή/και την υλοποίηση του εγχειρήματος, η οποία και θα αποφασιστεί σε δεύτερο χρόνο αναλόγως του ενδιαφέροντος που πρωτογενώς θα εκδηλωθεί.

Κάθε μέτοχος θα μπορεί να εισέλθει στην εταιρεία με οποιοδήποτε ποσό επιθυμεί, δηλαδή ίσο ή πολλαπλάσιο των 10.000 ευρώ, οπότε αντίστοιχα ο απαιτούμενος αριθμός μετόχων για την συγκέντρωση του αναζητούμενου κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί ή διαφορετικά να αυξηθεί η εγκατεστημένη ισχύς του έργου. 

Εξετάζεται επίσης η σκοπιμότητα ύπαρξης καταστατικού ανώτατου πλαφόν στο ποσοστό συμμετοχής, ώστε να αποφεύγονται υπερσυγκεντρώσεις σε λίγα πρόσωπα.

Αν ληφθεί η απόφαση ίδρυσης της εταιρείας και αναλόγως του δημοσίως προσκαλούμενου πλήθους μετόχων προς συμμετοχή σε αυτήν, θα ζητηθεί προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο που τότε θα συνταχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Όπως προκύπτει από τις προκαταρκτικές αναλύσεις του ΣΠΕΦ, οι καθαρές μετά φόρων μερισματικές αποδόσεις σε ετήσια βάση και επί 20ετία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 5,9%, πλέον της επιστροφής του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Εξηγώντας γιατί προτείνεται επένδυση σε αιολικό πάρκο, επισημαίνεται ότι τα αιολικά και συγκεκριμένα όσα σχέδια διαθέτουν πλήρη αδειοδότηση περιλαμβανομένης και της ύπαρξης υπογεγραμμένης σύμβασης με ΛΑΓΗΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, σήμερα κατ’ επίσημες εκτιμήσεις ανερχόμενα στα 1.300 MWp, διαθέτουν σύμφωνα με το νέο σχέδιο ΑΠΕ τα ελκυστικότερα χαρακτηριστικά ανάπτυξης, δηλαδή χαμηλό γενικό ρίσκο σύμφωνα με τα ανωτέρω και υψηλή γενική απόδοση βάση του εθνικού μέσου όρου ανηγμένης παραγωγής των 2.250 MWh/MWp, σε σύγκριση για παράδειγμα με τα φωτοβολταϊκά που παραγωγικά κατά μέσο όρο κινούνται στα 1.500 MWh/MWp.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον κατασκευαστούν και διασυνδεθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 ώστε να κρατήσουν το μοντέλο αποζημίωσης του Feed in Tariff (τιμή πώλησης της παραγωγής τους χωρίς επιδότηση αναπτυξιακού στα 105 ευρώ/MWh) ή έστω μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για να κρατηθούν στο -νέο- μοντέλο Feed in Premium με χαμηλότερες ωστόσο διοικητικά ορισμένες (χωρίς διαγωνισμό) σταθερές τιμές πώλησης 20ετίας στα 98 ευρώ/MWh (χωρίς επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο) αλλά με παράλληλες απαιτήσεις συμμετοχής τους στο σκέλος ισχύος του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, των αποκλίσεων και της ενδοημερήσιας αγοράς όταν εφαρμοστεί το target model.

Στην πρόταση αναπτύσσονται σενάρια ανάπτυξης αιολικού πάρκου ισχύος 7 MWp χωρίς τραπεζικό δανεισμό, με πλήρη κόστη εξαγοράς αδειών, όρων σύνδεσης, έργων υποδομής – οδοποιίας, κόστους τεχνολογίας και πλήρους διοικητικού κόστους ανάπτυξης μέχρι την διασύνδεση συνολικού ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, καταβαλλόμενου από 940 τυπικούς μετόχους (η ελάχιστη συμμετοχή στην εταιρεία έχει ορισθεί στα 10.000 ευρώ).

Όπως αναφέρεται, η ύπαρξη επιχορήγησης αναπτυξιακού επί του κόστους εγκατάστασης ύψους 40%, επειδή μειώνεται η τιμή FIT από τα 105 ευρώ/MWh (Χωρίς Ενίσχυση) στα 82 ευρώ/MWh (Με Ενίσχυση) βάσει του ν. 4254/2014, στις μερισματικές καθαρές μετά φόρων αποδόσεις είναι αδιάφορη, καθώς η τελική καθαρή μερισματική απόδοση μετά φόρων εταιρείας και φόρου μερισμάτων για τον μέτοχο, παραμένει σταθερή στο 5,9% περίπου για διανομή του 95% των ετήσιων κερδών κατά μέγιστο σύμφωνα με την νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Επίσης, οι μέτοχοι, πέραν της μερισματικής απόδοσης που αφορά διανομή του 95% κατά μέγιστο των μετά φόρων κερδών, θα καλούνται να αποφασίσουν αν θα λαμβάνουν επιπλέον με ετήσιο ρυθμό 4% πίσω και το κεφάλαιο τους ή αν θα επιλέγουν όλοι μαζί να το αφήνουν μέσα στη εταιρεία για να επαναπενδύεται σε νέα έργα, αυξάνοντας περαιτέρω την καθαρή μερισματική τους απόδοση.