Ενεργειακές Μελέτες

Building New Gas Transportation Infrastructure in the EU – What Are the Rules of the Game?

Building New Gas Transportation Infrastructure in the EU – What Are the Rules of the Game?

Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης (OIES) πρόσφατα δημοσίευσε μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη υπό τον τίτλο 'Building New Gas Transportation Infrastructure in the EU – What Are the Rules of the Game?', συγγραφέας της οποίας είναι η κα. Katja Yafimava, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ινστιτούτου. Η μελέτη επικεντρώνεται σε σημαντικά τεχνικά, ρυθμιστικά και νομικά ζητήματα που αφορούν την κατασκευή νέων αγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

«South East Europe Energy Outlook 2016 - 2017»: Η Μεγάλη Μελέτη Αναφοράς του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

«South East Europe Energy Outlook 2016 - 2017»: Η Μεγάλη Μελέτη Αναφοράς του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

Η βασική μελέτη αναφοράς του Ινστιτούτου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ), “SE Europe Energy Outlook 2016/2017” (SEEEO 2016-2017) παρέχει μια εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη εικόνα του ενεργειακού τομέα της περιοχής εξετάζοντας 13 συνολικά χώρες. Παράλληλα, στη μελέτη παρατίθεται ένας τεράστιος αριθμός δεδομένων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σεναρίων για το πως θα διαμορφωθεί η ενεργειακή προσφορά και ζήτηση, καθώς και εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων μέχρι το 2025 για όλο το φάσμα των ενεργειακών εφαρμογών στις χώρες της περιοχής