Παντελής Κάπρος: Θεμελιώδους Σημασίας η Έλλειψη Εισπράξεων για Υπηρεσίες που Παρέχουν οι Συμμετέχοντες στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισμού

Παντελής Κάπρος: Θεμελιώδους Σημασίας η Έλλειψη Εισπράξεων για Υπηρεσίες που Παρέχουν οι Συμμετέχοντες στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισμού
energia.gr
Τρι, 17 Νοεμβρίου 2015 - 08:27
Στο λεγόμενο «missing money problem», το οποίο είναι θεμελιώδους σημασία για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά έλλειψη εισπράξεων των συμμετεχόντων για υπηρεσίες που παρέχουν, αναφέρθηκε μιλώντας στο 20ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2015» του ΙΕΝΕ ο καθηγητής Παντελής Κάπρος

Στο λεγόμενο «missing money problem», το οποίο είναι θεμελιώδους σημασία για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά έλλειψη εισπράξεων των συμμετεχόντων για υπηρεσίες που παρέχουν, αναφέρθηκε μιλώντας στο 20ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2015» του ΙΕΝΕ ο καθηγητής Παντελής Κάπρος.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΝΕ και Διευθυντής του E3MLab στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η παρουσία του προβλήματος αυτού δημιουργεί επιπλέον παρενέργειες, όπως είναι η δυσκολία στην άντληση κεφαλαίων, καθώς μειώνει την αξιοπιστία τους όταν αυτές επιθυμούν να προσφύγουν σε δανεισμό. Άλλη μία παρενέργεια είναι ο κίνδυνος αποεπένδυσης (δηλαδή κλείσιμο μονάδων), ενώ υπάρχει και αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Όπως εξήγησε, στην περίπτωση της χώρας μας, το συγκεκριμένο πρόβλημα εκδηλώνεται ως εξής: το σημερινό σύστημα δεν αμείβει τις μονάδες φυσικού αερίου για τις υπηρεσίες ευελιξίας που προσφέρουν, ενώ, ταυτόχρονα, από 1/1/2015 - οπότε και καταργήθηκαν τα ΑΔΙ - δεν προβλέπονται αμοιβές ισχύος για τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού.

Αναφερόμενος στις μονάδες αερίου, ο καθηγητής Κάπρος τόνισε ότι είναι απαραίτητες για την ευελιξία του συστήματος, πράγμα που είναι ακόμη πιο εμφανές στην περίπτωση του «προβλήματος της δύσης του ηλίου» ( sunset problem), που παρατηρείται λόγω της μεγάλης διείσδυσης των φωτοβολταϊκών, καθώς την συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας απαιτείται υψηλός ρυθμός ανόδου για την κάλυψη της ζήτησης.

Βασική αιτία των προβλημάτων της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΝΕ, είναι η ασυμμετρία που παρατηρείται στους συμμετέχοντες ως προς την δομή του χαρτοφυλακίου τους, αλλά και ως προς την καθετοποίησή τους.

Ο καθηγητής Παντελής Κάπρος απαρίθμησε τις τρεις δυνατές λύσεις για την επίλυση του missing money problem στην Ελλάδα:

- Να υπάρξουν πάνω από μία επιχειρήσεις με καθετοποίηση παραγωγής και προμήθειας σε πελάτες με επαρκές μέγεθος και επαρκή διαφοροποίηση μείγματος ηλεκτροπαραγωγής

- Να επεκταθεί η αγορά πέραν των συνόρων - market coupling and co-ordinating dispatching

- Μηχανισμός αμοιβής και ισχύος για ευελιξία (μόνο μονάδες που παρέχουν επαρκή ευελιξία) και πιθανόν ισχύος εφεδρείας.

Αντ’ αυτών των λύσεων, τόνισε ότι έχουν προταθεί μία σειρά από μέτρα όπως το ΝΟΜΕ, ο περιορισμός της ΔΕΗ στη λιανική, η πώληση μονάδων λιγνίτη και υδροηλεκτρικών, η λεγόμενη «μικρή» ΔΕΗ, τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) για ευελιξία, οι διαγωνισμοί για αμοιβή ισχύος με reliability options κλπ., και διερωτήθηκε αν αυτά μπορεί, πραγματικά, να θεωρηθούν ως εφαρμογή των παραπάνω λύσεων.