«Πληγή» η Φοροδιαφυγή στον Ενεργειακό Τομέα της Ε.Ε. – Απροστάτευτη η Ελλάδα

«Πληγή» η Φοροδιαφυγή στον Ενεργειακό Τομέα της Ε.Ε. – Απροστάτευτη η Ελλάδα
της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου
Πεμ, 27 Νοεμβρίου 2014 - 10:29
«Πληγή» αποτελεί η απάτη και η φοροδιαφυγή για όλη την ενεργειακή αγορά της Ε.Ε. Οι απώλειες σε ΦΠΑ υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ, ένα πρόβλημα που εντοπίσθηκε το 2009 αρχικά στην αγορά των εκπομπών CO2, με τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές να έχουν εστιάσει τώρα τις ερευνητικές προσπάθειες τους και σε άλλα εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως είναι το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός

«Πληγή» αποτελεί η απάτη και η φοροδιαφυγή για όλη την ενεργειακή αγορά της Ε.Ε. Οι απώλειες σε ΦΠΑ υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ, ένα πρόβλημα που εντοπίσθηκε το 2009 αρχικά στην αγορά των εκπομπών CO2, με τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές να έχουν εστιάσει τώρα τις ερευνητικές προσπάθειες τους και σε άλλα εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως είναι το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός.

Η Europol μιλά για «οργανωμένο έγκλημα», που προέρχεται από εταιρίες-«μαϊμούδες», οι οποίες έχουν συσταθεί με μοναδικό στόχο είτε να επωφεληθούν εκατομμύρια ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ, είτε να υποκλέψουν δραστηριότητα από οργανωμένες εταιρίες της αγοράς, καταστρέφοντας έτσι το νόμιμο εμπόριο. Επί της ουσίας, καταλήγουν να αποτελούν απειλή για την ομαλή λειτουργία της ενεργειακής αγοράς.

Τον Ιούνιο του 2013 η Ε.Ε. υιοθέτησε ένα φιλόδοξο πακέτο για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής, στο πλαίσιο του οποίου και το μηχανισμό Reverse Charge, για τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες στις εισπράξεις ΦΠΑ. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή μόνον έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία τους τα νομικά μέτρα που προβλέπει ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Πρόκειται για την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, παραμένουν απροστάτευτες σε απάτες τέτοιου είδους. Αλλά και αυτές οι έξι χώρες που έχουν προσαρμόσει το νομικό οπλοστάσιο τους στις επιταγές του RCM δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ανάλογα φαινόμενα κατά τις συναλλαγές τους με τρίτες χώρες.

Δέκα θεσμικοί και επαγγελματικοί φορείς της Ε.Ε. ( ENTSO- E, CEER, Eurelectric, Eurogas, EFET, Europex, AIB, EACH, GIE, LEBA), εκτιμούν ότι όσο όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν προχωρούν στην ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία τους του μηχανισμού RCM, τόσο η ενοποίηση των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα είναι αντιμέτωπες με σημαντικές απειλές. Αυτό θα συνεπάγεται, όπως τονίζεται, σημαντικά νομικά και οικονομικά ρίσκα για τους νόμιμους και οργανωμένους συμμετέχοντες στις αγορές, αλλά και συνολικά στην εύρυθμη λειτουργία τους.

«Ως ομάδα δέκα οργανώσεων και συνδέσμων από τον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, εκπροσωπώντας, ρυθμιστές, συναλλασσόμενους, brokers, εκπροσώπους καταναλωτών, διαχειριστές υποδομών, εμπόρους και εταιρίες κοινής ωφέλειας, ζητάμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα υπόλοιπα 22 κράτη-μέλη, να εργαστούν από κοινού, και να προχωρήσουν σε άμεσα μέτρα για την υιοθέτηση των επιταγών του πακέτου κατά της απάτης και της φοροδιαφυγής», τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση τους. «Αυτό περιλαμβάνει και την εφαρμογή των κανόνων του RCM στις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και στην αγορά δικαιωμάτων ρύπων. Καλούμε επίσης, όλες τις εταιρίες που εμπλέκονται στην ενεργειακή αλυσίδα να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με την πελατειακή βάση τους και να ελέγχουν επισταμένα τη δικαιοπραξία των συναλλακτικών ροών τους με ανάλογες εταιρίες. Στην περίπτωση που επισημάνουν κάποια παράνομη δραστηριότητα, θα πρέπει να την καταγγέλλουν άμεσα στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς», καταλήγει η ανακοίνωση.