Διαρκή υποχώρηση εμφάνισε τα τελευταία πέντε χρόνια η εγχώρια κατανάλωση καυσίμων, η οποία σωρευτικά ανέρχεται στο 41,6%. Αυτό αναφέρει πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat για τον εγχώριο κλάδο της χονδρικής εμπορίας καυσίμων την περίοδο 2009 -2013
Διαρκή υποχώρηση εμφάνισε τα τελευταία πέντε χρόνια η εγχώρια κατανάλωση καυσίμων, η οποία σωρευτικά ανέρχεται στο 41,6%. Αυτό αναφέρει πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat για τον εγχώριο κλάδο της χονδρικής εμπορίας καυσίμων την περίοδο 2009 -2013.

Βασικά αίτια της κατάρρευσης στην κατανάλωση του κλάδου, είναι, σύμφωνα με την έρευνα, η συρρίκνωση του εισοδήματος των καταναλωτών, οι διαδοχικές αυξήσεις των φόρων (ΕΦΚ και ΦΠΑ) τα προηγούμενα χρόνια και οι υψηλές διεθνείς τιμές του Brent που επικρατούσαν έως και το 2013.

Έτσι, το 2013 καταναλώθηκαν συνολικά 6,58 εκατ. τόνοι, ποσότητα μειωμένη κατά 13,3% (ή κατά 1 εκατ. τόνους) σε σχέση με το 2012. Συνολικά, η υποχώρηση συγκριτικά με το 2009 διαμορφώθηκε σε 41,6%.

Η μεγαλύτερη πτώση εντοπίστηκε εκ νέου στο πετρέλαιο θέρμανσης (-52%, στους 929,6 χιλ. τόνους). Η κάμψη εντάθηκε μετά τον Οκτώβριο του 2012, όταν και ο ΕΦΚ εξισώθηκε με τον αντίστοιχο ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης, γεγονός που προκάλεσε απότομη άνοδο της λιανικής τιμής. Επίσης, η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε στους 2,66 εκατ. τόνους (-7,6% έναντι του 2012), ενώ η πωληθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης κατέγραψε αύξηση 8,7%, στους 2,24 εκατ. τόνους.

Η αύξηση της φορολόγησης εν τέλει δεν οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς η πτώση της κατανάλωσης αντιστάθμισε την προσδοκώμενη θετική επίδραση των νέων φόρων. Το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013 τα έσοδα υποχώρησαν κατά 8,6%, στα 5,9 δισ. ευρώ, επανερχόμενα στο επίπεδο του 2009.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη λαθρεμπορία και νοθεία καυσίμων. Το λαθρεμπόριο στο παρελθόν εκδηλωνόταν κυρίως με χρήση πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση οχημάτων, πρακτική που οδήγησε στην εξίσωση των ΕΦΚ των δύο καυσίμων. Η παρέμβαση αυτή φάνηκε να περιορίζει τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα, ωστόσο οι λαθρέμποροι στράφηκαν στο ναυτιλιακό πετρέλαιο.

Πάντως, το τρέχον έτος αναμένεται να σηματοδοτήσει την έξοδο της αγοράς από το περιβάλλον φθίνουσας κατανάλωσης. Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών της χώρας και η αναμενόμενη άνοδος του ΑΕΠ το 2014 δημιουργεί προσδοκίες για τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης στην αγορά. Μάλιστα, οι 3 εισηγμένοι όμιλοι στα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν για το πρώτο εξάμηνο του 2014, εμφανίζουν αύξηση στους πωλούμενους όγκους στις κύριες κατηγορίες της αγοράς. Η κατανάλωση ωστόσο θα τονωθεί και μέσω της φορολογικής ελάφρυνσης των καταναλωτών ώστε να υποχωρήσουν οι τιμές».


Η μελέτη της Infobank Hellastat αναλύει τις οικονομικές καταστάσεις 17 επιχειρήσεων, με τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν να είναι τα εξής:

- O συνολικός Κύκλος Εργασιών των υπό μελέτη εταιρειών υποχώρησε κατά 13,7% στα 10,05 δισ. ευρώ.
- Eξαιρουμένης της Ελληνικά Καύσιμα ΑΕΕ, τα ΚΠΤΦΑ των υπολοίπων επιχειρήσεων σημείωσαν μείωση 3,9%, στα 78,74 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές επιδεινώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ.
- Tα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ παρέμειναν σταθερά στο 0,8% και -0,2% αντίστοιχα.
- Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε περαιτέρω σε 3,1 προς 1, παραμένοντας ωστόσο υψηλή.
- Ο δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) έφτασε στο-7,4%.