Ποια Έργα Εντάχθηκαν Οριστικά στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου για το 2014

Ποια Έργα Εντάχθηκαν Οριστικά στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου για το 2014
energia.gr
Πεμ, 10 Απριλίου 2014 - 16:29
Στην οριστική ένταξη στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα 2014, έργων τα οποία είχαν προεγκριθεί κατά το έτος 2013, προχώρησετο διοικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με απόφασή του στις 19/3/2014. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, εντάχθηκαν για το έτος 2014:
Στην οριστική ένταξη στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα 2014, έργων τα οποία είχαν προεγκριθεί κατά το έτος 2013, προχώρησετο διοικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με απόφασή του στις 19/3/2014.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, εντάχθηκαν για το έτος 2014:

•21 έργα που αφορούν στην εγκατάσταση, αναβάθμιση, οργάνωση ή/και διαχείριση χώρων στάθμευσης σε 19 δήμους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκατ. ευρώ.

•15 έργααστικής ανάπλασης και αναβάθμισης σε 14 νησιωτικούς και ακριτικούς δήμους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», με συνολικό προϋπολογισμό 1,14 εκατ. ευρώ.

•Αγορά από το Δήμο Αιγιαλείαςδιατηρητέου ακινήτουεπί των οδών Καποδιστρίου και Σ. Μεσσηνέζη, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων 2014», προϋπολογισμού 436 χιλ. ευρώ.

•Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών, στοπλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2014», προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά εδώ η λίστα με τα έργα που εντάσσονται στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα 2014 εδώ.


Πηγή:www.capital.gr