Ο Πενταπλασιασμός του ΕΦΚ και το Δυσμενές Περιβάλλον Διύλισης Επηρέασαν τα Αποτελέσματα των ΕΛΠΕ στο Α΄Τρίμηνο

Ο Πενταπλασιασμός του ΕΦΚ και το Δυσμενές Περιβάλλον Διύλισης Επηρέασαν τα Αποτελέσματα των ΕΛΠΕ στο Α΄Τρίμηνο
energia.gr
Πεμ, 30 Μαΐου 2013 - 10:18
Tο δυσμενές περιβάλλον διύλισης στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, λόγω του πενταπλασιασμού του ΕΦΚ, δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστα τα οικονομικά αποτελέσματα των ΕΛΠΕ στο α΄τρίμηνο του 2013. Έτσι, παρά την θετική επίδοση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, που συνιστά μία αναμφίβολα επιτυχημένη επένδυση του Ομίλου, αλλά και την αυξημένη κερδοφορία του κλάδου Πετροχημικών τα ΕΛΠΕ, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τις ζημίες, που ανήλθαν στα 78 εκατ. ευρώ στο εν λόγω διάστημα

Tο δυσμενές περιβάλλον διύλισης στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, λόγω του πενταπλασιασμού του ΕΦΚ, δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστα τα οικονομικά αποτελέσματα των ΕΛΠΕ στο α΄τρίμηνο του 2013. Έτσι, παρά την θετική επίδοση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, που συνιστά μία αναμφίβολα επιτυχημένη επένδυση του Ομίλου, αλλά και την αυξημένη κερδοφορία του κλάδου Πετροχημικών τα ΕΛΠΕ, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τις ζημίες, που ανήλθαν στα 78 εκατ. ευρώ στο εν λόγω διάστημα.

Έτσι, όπως τονίζει και η σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΠΕ για τα οικονομικά αποτελέσματα α΄τριμήνου του τρέχοντος έτους, μετά την απόφαση για πενταπλασιασμό του ΕΦΚ στην αρχή της περιόδου θέρμανσης 2012/13, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά 70% για το σύνολο της χειμερινής περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, με βάση τα πρώτα στοιχεία για το τρίμηνο, η εγχώρια κατανάλωση μειώθηκε κατά 37% ενώ η κατανάλωση καυσίμων κίνησης μειώθηκε κατά περίπου 6.5%, δηλαδή με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα.

Η χαμηλή ζήτηση και οι εξελίξεις στην ευρωζώνη οδήγησαν σε ευμεταβλητότητα των αγορών αργού πετρελαίου και συναλλάγματος σε όλη τη διάρκεια του Α' τριμήνου. Η πτώση της τιμής αργού πετρελαίου Brent στο τέλος του Μαρτίου ($110/bbl) οδήγησε σε ζημιές λόγω αποτίμησης αποθεμάτων στα αποτελέσματά του τριμήνου . Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου παρέμειναν στα ίδια χαμηλά επίπεδα με αυτά του Α' Τρίμ. 2012, καθώς η ανάκαμψη των περιθωρίων βενζίνης αντισταθμίστηκε από μειωμένες επιδόσεις σε άλλα προϊόντα.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσαν Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €38εκ. (-49% έναντι Α' Τρίμ. 2012), καθώς η θετική επίδοση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου και η αυξημένη κερδοφορία του κλάδου Πετροχημικών αντισταθμίστηκαν από τη μείωση στην εσωτερική αγορά και τη παρατεταμένη διαδικασία αριστοποίησης του διυλιστηρίου Ελευσίνας.

Μετά την έναρξη και λειτουργία τους στο Δ' τρίμηνο του 2012, οι κύριες νέες μονάδες τέθηκαν εκτός λειτουργίας (shut-down) για σύντομο χρονικό διάστημα με στόχο την επίλυση προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζονται στην αρχική λειτουργία ενός τόσο σύνθετου διυλιστηρίου και τις απαραίτητες προσαρμογές για την βελτιστοποίησης της απόδοσής τους. Κατά συνέπεια, παρά τις αυξημένες εξαγωγές και τη βελτιωμένη παραγωγή, τα αποτελέσματα του Α' Τριμήνου 2013 επηρεαστήκαν από την παραπάνω διαδικασία και δεν αντανακλούν το αναμενόμενο όφελος από την επένδυση. Τα τρέχοντα επίπεδα λειτουργίας και τα παραγόμενα προϊόντα σε ποιότητα και μείγμα παραγωγής (yield) έχουν ήδη φτάσει και ξεπεράσει τον αρχικό σχεδιασμό και προδιαγραφές των μονάδων.

Τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν επιπρόσθετα οφέλη ύψους €11εκατ. στο Α' Τρίμηνο 2013 λόγω μειωμένων δαπανών και των έργων μετασχηματισμού. Tα προγράμματα αυτά έχουν βελτιώσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και βοήθησαν στο να διατηρηθούν στο ίδιο περίπου επίπεδο τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρά την οικονομική κρίση και τα χαμηλά περιθώρια.

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος για βελτίωση αυξήθηκε στα €300εκατ. ετησίως, κάτι που δίνει περαιτέρω δυνατότητα βελτίωσης των αποτελεσμάτων κατά €70εκατ., σε σχέση με τα €230εκατ. που έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2012.

Τέλος, επιπλέον από τα λειτουργικά αποτελέσματα, τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη επηρεάστηκαν από τη ζημιά αποτίμησης αποθεμάτων λόγω μείωσης των τιμών του αργού, την επίδραση στην αναβαλλόμενη φορολογία μετά την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων στο 26% και την έκτακτη πρόβλεψη λόγω τραπεζικής κρίσης στην Κύπρο.

Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση

Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης ευρω-ομολόγου στην ιστορία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που έκλεισε στις 10 Μαΐου 2013, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και βελτιώνει τη ρευστότητα του Ομίλου. Η έκδοση του ευρω-ομολόγου, σε συνδυασμό με την αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών συνολικού ύψους €1,2 δις που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013, επεκτείνει την μέση διάρκεια δανεισμού και μειώνει το χρηματοοικονομικό ρίσκο του Ομίλου.

Επιπλέον, ο Όμιλος βρίσκεται στην τελική φάση για την αναχρηματοδότηση και επέκταση για 12-18 μήνες κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους €400εκατ. που λήγει τον Ιούνιο του 2013, ενώ δεν υπάρχει άλλη σημαντική δανειακή υποχρέωση που να ωριμάζει μέχρι το τέλος του 2014. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρά την πρόσφατη ολοκλήρωση του μεγαλύτερου επενδυτικού σχεδίου στην Ελλάδα, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα καθώς ανήλθε σε €2,2 δισ (-3% έναντι Α' Τρίμ. 2012), ενώ ο Συντελεστής Μόχλευσης (Δανεισμός / Απασχολούμενα Κεφάλαια) διατηρήθηκε στο 47% (έναντι 48% το Α' Τρίμ. 2012). Η εξέλιξη των μεγεθών αυτών θα είναι ακόμη πιο θετική καθώς ο Όμιλος έχει εισέλθει σε περίοδο μείωσης του δανεισμού του μετά τη σημαντική μείωση των αναγκών για επενδύσεις, κάτι που δικαιολογεί και την μεγάλη εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι Έλληνες και ξένοι επενδυτές μέσω του βιβλίου προσφορών κατά την πρόσφατη έκδοση του πρώτου εταιρικού διαπραγματεύσιμου ομολόγου.

Διαδικασία πώλησης Ομίλου ΔΕΠΑ

Η από κοινού διαδικασία με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των ΔΕΠΑ / ΔΕΣΦΑ βρίσκεται στη φάση δεσμευτικών προσφορών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2013. Ο Όμιλος ΔΕΠΑ περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, στην αξία κτήσης των €582εκατ., ενώ η συνεισφορά του στα αποτελέσματα στο Α' Τρίμ. 2013 ανήλθε στα €31εκατ. Ιδιαίτερη συνεισφορά είχε το μοντέλο ρυθμιζόμενων εσόδων (Regulated Asset Base) που ακολουθεί ο ΔΕΣΦΑ, το οποίο προσδίδει σταθερότητα στις ταμειακές του ροές.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α' Τρίμ. 2013, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:


«Ήταν ένα τρίμηνο με πολλές προκλήσεις, καθώς η συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας ήταν χαμηλότερη του αναμενομένου λόγω της διαδικασίας αριστοποίησης με προσωρινά σταματήματα των νέων μονάδων, οι οποίες είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία. Επιπλέον η εσωτερική αγορά επηρεάστηκε σημαντικά από την αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς θέτει τις εταιρείες μας στον κλάδο λιανικής εμπορίας υπό ασφυκτική πίεση, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη δραστικών αλλαγών στο μοντέλο λειτουργίας τους, με μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αναφορικά με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, κατά τη διάρκεια του Α' Τρίμ. 2013 πετύχαμε α) λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας στο 100% της δυναμικότητάς του, το οποίο πλέον βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ξεπερνώντας τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού, β) αυξημένες εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν το 45% της παραγωγής μας, γ) περαιτέρω έμφαση στη μείωση των πιστωτικών κινδύνων και δ) την επιτυχημένη αναχρηματοδότηση των δανείων μας καθώς και την έκδοση του ευρω-ομολόγου που ισχυροποιεί τον ισολογισμό μας και βελτιώνει τη ρευστότητά μας.
Μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου, η επίδοση σε σχέση με το 2012 θα βελτιωθεί αλλά είναι προφανές ότι το 2013 θα συνεχίσει να επιφυλάσσει σημαντικές προκλήσεις, τόσο αναφορικά με την εσωτερική αγορά καθώς όσο και το περιβάλλον διύλισης. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας μέσω των έργων μετασχηματισμού και ελέγχου δαπανών, η πλήρης αξιοποίηση του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Ελευσίνας, η μείωση της μόχλευσης καθώς και η επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της ΔΕΠΑ, παραμένουν οι βασικές μας προτεραιότητές για τους επόμενους μήνες».

Τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

­ Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €23 εκ. (-58% σε σχέση με Α' Τρίμ. 2012), λόγω πτώσης στην εσωτερική αγορά και των διαδικασιών αριστοποίησης του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Βελτιωμένη ήταν η επίδοση του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο επίσης είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχες προκλήσεις στο Α' Τρίμ. 2012, μετά την αναβάθμιση και εκκίνησή του.
­

Η λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας, αν και με προσωρινά χαμηλό επίπεδο τροφοδοσίας, οδήγησε σε αύξηση της συνολικής παραγωγής στα 2,9 εκ. τόνους (+2% σε σχέση με Α' Τρίμ. 2012) και αυξημένη απόδοση μεσαίων κλασμάτων (ντίζελ, τζετ) κατά 17%.

­ Οι εξαγωγές, στα 1,3 εκ. τόνους, αυξημένες σε σχέση με Α' Τρίμ. 2012, αντιστάθμισαν εν μέρει τη μείωση στην εσωτερική αγορά, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στα 2,8 εκ. τόνους.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

­ Οι μειωμένοι όγκοι πωλήσεων, λόγω της αύξησης του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και της ύφεσης, καθώς και η πίεση στα περιθώρια, οδήγησαν τα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα €-3 εκ. Η πωλήσεις καυσίμων κίνησης μειώθηκαν μόνο κατά 5%, λόγω αύξησης στα μερίδια αγοράς για τις εταιρείες του Ομίλου.
­

Ο κλάδος Εμπορίας & Βιομηχανίας, καθώς και των Αεροπορικών καυσίμων διατήρησαν τις επιδόσεις τους, ενώ ο αυστηρότερος έλεγχος πιστώσεων στον κλάδο Ναυτιλιακών Καυσίμων περιόρισε τους όγκους πωλήσεων.
­

Τα σταθερά έξοδα μειώθηκαν κατά 6%, καθώς το πρόγραμμα μετασχηματισμού εμπορίας αποδίδει εξοικονομήσεις κυρίως σε έξοδα συντήρησης και ενοίκια, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις απώλειες από τη μείωση όγκων και περιθωρίων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
­ Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €7 εκ., όπως και στο Α' Τρίμ. 2012, καθώς η βελτίωση περιθωρίων και η διατήρηση των όγκων αντιστάθμισαν το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον.
­

Θετικές επιδόσεις σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές μας εταιρείες, ενώ η πρόβλεψη για την επίδραση της τραπεζικής κρίσης στην Κύπρο ανήλθε στα €4εκατ.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
­ Τα ισχυρά περιθώρια πολυπροπυλενίου και οι υψηλές διεθνείς τιμές οδήγησαν σε αυξημένη κερδοφορία, με τα EBITDA να ανέρχονται στα €14 εκ., αυξημένα κατά 75% σε σχέση με Α' Τρίμ. 2012. Η υψηλή παραγωγή προπυλενίου στον Ασπρόπυργο συνεισφέρει στην αύξηση του βαθμού καθετοποίησης με τα χημικά εργοστάσια Θεσσαλονίκης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
­ Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €31 εκ. (Α' Τρίμ. 2012: €33 εκ.), λόγω θετικών επιδόσεων του ΔΕΣΦΑ.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €13 εκ. (-15% έναντι 2011), λόγω χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 8% και μειωμένης παραγωγής από φυσικό αέριο.