Σημαντικό βήμα στην κατοχύρωση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, χαρακτηρίζει το νόμο 4001/2011 για την έρευνα υδρογονανθράκων το ΥΠΕΚΑ με βάση έγγραφο του υφυπουργού, Ιωάννη Μανιάτη, το οποίο αναφέρεται στις έρευνες νοτίως της Κρήτης. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Στρατάκη με την οποία είχε καλέσει την κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή αν θα ανακηρυχθεί η ΑΟΖ νότια της Κρήτης

Σημαντικό βήμα στην κατοχύρωση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, χαρακτηρίζει το νόμο 4001/2011 για την έρευνα υδρογονανθράκων το ΥΠΕΚΑ με βάση έγγραφο του υφυπουργού, Ιωάννη Μανιάτη, το οποίο αναφέρεται στις έρευνες νοτίως της Κρήτης. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Στρατάκη με την οποία είχε καλέσει την κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή αν θα ανακηρυχθεί η ΑΟΖ νότια της Κρήτης για να διασφαλιστούν τα εθνικά μας συμφέροντα.

Όπως ειδικότερα επισημαίνει ο κ. Μανιάτης, στην παράγραφο 1 του άρθρου 156 του Ν. 4001/2011 αναφέρεται ότι: «ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (αφ΄ης κηρυχθεί), είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης».

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επισημαίνει ότι «η συγκεκριμένη διάταξη αναμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατοχύρωση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και προσθέτει ότι ο τρόπος προσδιορισμού της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια και το συγκεκριμένο άρθρο αποδέχεται την αρχή της μέσης γραμμής ίσων αποστάσεων από όλες τις παρακείμενες ακτές των γειτονικών κρατών, η οποία βασίζεται στην αρχή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, που έχει αποδεχτεί η Ελλάδα. Ως εκ τούτου και για πρώτη φορά στην έννομη τάξη της χώρας, η διαπραγματευτική θέση της χώρας μας απέκτησε ισχυρή νομική υπόσταση και υποχρεωτικότητα».

Επιπλέον, ο κ. Μανιάτης ενημερώνει τον βουλευτή ότι «το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα».

Ο υφυπουργός επισημαίνει ότι «η εν λόγω διεθνής δημόσια πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2011 στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ότι στο παράρτημα Α της ανωτέρω απόφασης-πρόσκλησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής απεικονίζεται ενδεικτικός χάρτης της προς έρευνα περιοχής, περιλαμβάνοντας τα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση την εθνική διαπραγματευτική θέση και τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Στον κ. Στρατάκη απάντησε εγγράφως και ο υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Δήμας σημειώνοντας ότι «η κήρυξη ΑΟΖ στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο αποτελεί ένα κυριαρχικό δικαίωμα, το οποίο η Ελλάδα θα ασκήσει στον κατάλληλο χρόνο, συνεκτιμώντας τις γενικότερες συνθήκες καθώς και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις όμορες χώρες με γνώμονα το εθνικό συμφέρον στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής μας».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή του έχει επισημάνει την «έντονη κινητικότητα σχετικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ διαφόρων χωρών και ότι η Αίγυπτος εξέφρασε την επιθυμία της να διαπραγματευτεί με την Κύπρο και την Τουρκία για τον προσδιορισμό της ΑΟΖ των χωρών αυτών στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαιρώντας όμως τη χώρα μας από τη διαδικασία αυτή».