Στο Μαυροβούνιο το 99,3% του Νερού Χρησιμοποιήθηκε για την Ηλεκτρική Ενέργεια, το Φυσικό Αέριο, και την Παραγωγή

Στο Μαυροβούνιο το 99,3% του Νερού Χρησιμοποιήθηκε για την Ηλεκτρική Ενέργεια, το Φυσικό Αέριο, και την Παραγωγή
Balkans.com
Πεμ, 15 Δεκεμβρίου 2011 - 15:38
Η στατιστική υπηρεσία του Μαυροβούνιο ανέφερε ότι η ποσότητα των υδάτων που χρησιμοποιήθηκαν το 2010 ανέρχεται σε 2.971.438 m³, εκ των οποίων 2.970.344 m³ υπήρχαν στο σύστημα παροχής νερού (επιφανειακά ύδατα 2.959.251 χιλιάδες m³ και υπόγεια νερά 11.093 χιλιάδες m³) και 1.094 m³ στο δημόσιο σύστημα ύδρευσης.

Η στατιστική υπηρεσία του Μαυροβούνιο ανέφερε ότι η ποσότητα των υδάτων που χρησιμοποιήθηκαν το 2010 ανέρχεται σε 2.971.438 m³, εκ των οποίων 2.970.344 m³ υπήρχαν στο σύστημα παροχής νερού (επιφανειακά ύδατα 2.959.251 χιλιάδες m³ και υπόγεια νερά 11.093 χιλιάδες m³) και 1.094 m³ στο δημόσιο σύστημα ύδρευσης.

Από το σύνολο των υδάτων που χρησιμοποιήθηκαν το 2010 στη βιομηχανία, το 0,2% του νερού χρησιμοποιήθηκε στον τομέα της εξόρυξης, το 0,5% για τις κατασκευές και το 99,3% του νερού για την ηλεκτρική ενέργεια, για το φυσικό αέριο και για την παραγωγή νερού.