Η τσέχικη CEZ ανακοίνωσε πως συνεχίζει τις εργασίες της στο ύψους 1,1 δις ευρώ αιολικό πάρκο που κατασκευάζει στη Ρουμανία, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2012, με καθυστέρηση ενός έτους.

Η τσέχικη CEZ ανακοίνωσε πως συνεχίζει τις εργασίες της στο ύψους 1,1 δις ευρώ αιολικό πάρκο που κατασκευάζει στη Ρουμανία, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2012, με καθυστέρηση ενός έτους.

Πρόκειται για ένα πάρκο με ισχύ 600 MW, στη νότια Ρουμανία, το οποίο θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Εκτός από την CEZ, και άλλες επιχειρήσεις έχουν εισέλθει στον κλάδο των αιολικών της χώρας αυτής, όπως η ιταλική Enel, η Energias της Πορτογαλίας και η ισπανική Iberdrola.