Νέα αιολικά πάρκα ισχύος 19 μεγαβάτ, φωτοβολταϊκά ισχύος 3 μεγαβάτ καθώς και ισχύς 4 μεγαβάτ από βιοαέριο και βιομάζα προστέθηκαν στο εγχώριο σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού κατά τον Φεβρουάριο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς, μαζί με τη συμπαραγωγή, αγγίζει τα 1.060 μεγαβάτ στο διασυνδεδεμένο σύστημα.
Νέα αιολικά πάρκα ισχύος 19 μεγαβάτ, φωτοβολταϊκά ισχύος 3 μεγαβάτ καθώς και ισχύς 4 μεγαβάτ από βιοαέριο και βιομάζα προστέθηκαν στο εγχώριο σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού κατά τον Φεβρουάριο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς, μαζί με τη συμπαραγωγή, αγγίζει τα 1.060 μεγαβάτ στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΔΕΣΜΗΕ, τον Φεβρουάριο τα εγκατεστημένης ισχύος 831,21 μεγαβάτ αιολικά έδωσαν 181.521 μεγαβατώρες ενέργειας, δηλαδή 7,5% λιγότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, προφανώς λόγω καιρικών συνθηκών.

Στα μικρά υδροηλεκτρικά, η εγκατεστημένη ισχύς παρέμεινε στα 170 μεγαβάτ, ωστόσο ήταν αυξημένη κατά 11,5% η παραγωγή ενέργειας, η οποία άγγιξε τις 70.000 μεγαβατώρες.

Ως προς το βιοαέριο – βιομάζα, η εγκαταστημένη ισχύς αυξήθηκε σχεδόν κατά 12%, ξεπερνώντας τα 40 μεγαβάτ, αλλά μειώθηκε και εδώ η παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας. Αντίθετα, υπερτριπλάσια ήταν σε σχέση με τον Ιανουάριο η παραγωγή ενέργειας από έργα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού / θερμότητας, η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων έχει υπερβεί τα 115 μεγαβάτ και η συμβολαιοποιημένη προσεγγίζει τα 80 μεγαβάτ.

Ως προς τα φωτοβολταϊκά, όντως διαφαίνεται μία  τάση επιτάχυνσης των εντάξεων στο σύστημα. Αν και ακόμη τα νούμερα είναι πολύ μικρά, η εγκατεστημένη ισχύς έχει αυξηθεί στα 17 μεγαβάτ, έναντι 14 μεγαβάτ κατά τον προηγούμενο μήνα. Η δε παραχθείσα ενέργεια ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 33%, φτάνοντας τις 7.037 μεγαβατώρες.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από έργα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας τον Φεβρουάριο βρίσκονταν στο διασυνδεδεμένο σύστημα σε εμπορική λειτουργία 931 μεγαβάτ.

Άλλα 208 βρίσκονταν σε δοκιμαστική λειτουργία, 283 μεγαβάτ διέθεταν εμπορική σύμβαση αλλά δεν λειτουργούσαν, 58 διέθεταν σύμβαση σύνδεσης, για 876 μεγαβάτ είχαν δοθεί άδειες εγκατάστασης, ενώ τις 5.416 μεγαβάτ έφταναν οι άδειες παραγωγής.