Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κινήθηκε καθοδικά το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1 Ιουλίου και 7 Ιουλίου 2024 ανήλθε στα €104,01 MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 1,43% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €364,74/MWh και στα €0,04/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (1/7) φτάνοντας τα €148,70/MWh.            

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, το ελληνικό σύστημα επανήλθε με εισαγωγικό πρόσημο την τελευταία εβδομάδα, η ζήτηση παρέμεινε πάνω από τις 1,2 TWh, ενώ οι ΑΠΕ έχασαν 100 GWh από την παραγωγή της προηγούμενης εβδομάδας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 1.225 GWh, σημειώνοντας πτώση 3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,338 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (113 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 73 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 44%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 510 GWh, μειωμένη κατά 16% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 79 GWh (-3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 503 GWh καλύπτοντας το 43% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 34 GWh είχε συνεισφορά 3% στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.