Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κινήθηκε ανοδικά το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας υψηλό 29 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Ιουνίου και 30 Ιουνίου 2024 ανήλθε

στα €105,52 MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,13% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €324,95/MWh και στα €0,04/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (25/6) φτάνοντας τα €131,74/MWh.            

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, το ελληνικό σύστημα έγινε ακόμη πιο εξαγωγικό την τελευταία εβδομάδα, η ζήτηση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι ΑΠΕ, αν και μειωμένες, ξεπέρασαν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα τις 600 GWh. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 1,259 GWh, σημειώνοντας πτώση 3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,412 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (152 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 87 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 49%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 608 GWh, μειωμένη κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 81 GWh (+2% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 502 GWh καλύπτοντας το 40% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 57 GWh είχε συνεισφορά 5% στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.