Οι εθνικές ενώσεις υδρογόνου υπέγραψαν Χάρτη Συνεργασίας για τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις που προωθούν το καθαρό υδρογόνο, ο οποίος θα καθοδηγεί τις κοινές προσπάθειες για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ηγετική θέση στις τεχνολογίες υδρογόνου σε όλη την ΕΕ. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται μετά τη συγκέντρωση 23 εθνικών ενώσεων στο Ρότερνταμ στο πλαίσιο

της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Υδρογόνου, η οποία διοργανώθηκε από την Hydrogen Europe και συνδιοργανώθηκε από την NLHydrogen.

Το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεταφορά της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλιστεί η ανάπτυξη ευνοϊκών κανονισμών στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κεντρική ομιλία από τον Karlo van Dam, Διευθυντή Βιώσιμης Βιομηχανίας του Ολλανδικού Υπουργείου Οικονομίας και Κλίματος.

Αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό ρόλο των εθνικών ενώσεων για την ανάπτυξη ευνοϊκών εθνικών νομικών πλαισίων και τη σημασία των επερχόμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εκδήλωση και ο Χάρτης σηματοδοτούν ένα σημαντικό ορόσημο για την εφαρμογή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης, δήλωσε η Hydrogen Europe.

Μέσω του υπογεγραμμένου εγγράφου, οι ενώσεις δεσμεύονται να συνεργαστούν για την επίτευξη των κοινών τους στόχων, μέσω δράσεων για την προώθηση της ανάπτυξης τεχνολογιών υδρογόνου, την απομείωση του κινδύνου των επενδύσεων και την ανάπτυξη προσπαθειών ανάπτυξης ικανοτήτων, προστίθεται.

"Ο Χάρτης Συνεργασίας για τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις που προωθούν το καθαρό υδρογόνο - που υπογράφηκε σήμερα (χθες) εδώ με περισσότερες από 20 εθνικές ενώσεις υδρογόνου - αποτελεί έκφραση της δέσμευσής μας να συνεργαστούμε τα επόμενα χρόνια για να διευκολύνουμε την ανάπτυξη του υδρογόνου σε εθνικό επίπεδο", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Hydrogen Europe Γιώργος Χατζημαρκάκης.

Και πρόσθεσε: "Πρόκειται για ένα πολύ αναμενόμενο γεγονός, το οποίο αναγνωρίζει τον ρόλο των ενώσεών μας για το υδρογόνο στην υποστήριξη των κυβερνήσεων και της βιομηχανίας τους στο δύσκολο έργο της μεταφοράς της νομοθεσίας και των στόχων που καθορίζουν τον τομέα σε εθνικό επίπεδο, όπως η RED III".

Οι βασικές αρχές του Χάρτη Συνεργασίας για τις ευρωπαϊκές ενώσεις που προωθούν το καθαρό υδρογόνο είναι οι εξής:

  • Υποστήριξη της ολοκληρωμένης πολιτικής υποστήριξης των τεχνολογιών υδρογόνου σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Συνεργασία για τη δημιουργία ακμάζουσας αγοράς καθαρού υδρογόνου και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με βάση μια ανοικτή τεχνολογική προσέγγιση
  • Υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της νομοθεσίας της ΕΕ στα εθνικά πλαίσια, προωθώντας την εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη
  • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω της συμμετοχής σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από άλλες ενώσεις και ενεργή συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου,
  • Δημιουργία συμμαχιών με εθνικά εμπορικά επιμελητήρια και άλλους σχετικούς οργανισμούς για την υποστήριξη του υδρογόνου ως κρίσιμου εργαλείου για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.