Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κινήθηκε προς τα πάνω το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ

6 Μαΐου και 12 Μαΐου 2024 ανήλθε στα €73,49 MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 30,95% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €160,57/MWh και στα €0,04/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (7/5) φτάνοντας τα €91,09/MWh.           

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ και η άνοδος των διεθνών τιμών φυσικού αερίου πάνω από τα €30/MWh άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές ηλεκτρισμού του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 799 GWh, σημειώνοντας άνοδο 1% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 947 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (148 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 63 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 56%.

Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 444 GWh, μειωμένη κατά 22% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 43 GWh (+6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 299 GWh καλύπτοντας το 38% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή είχε μηδαμινή συνεισφορά στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.