Συνεχίστηκε και το Α’ δίμηνο του 2024 η φθίνουσα τάση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, η οποία είχε αρχίσει από τον Ιούλιο 2022 (με πετρελαιοειδή) και από τον Μάρτιο 2023 (χωρίς πετρελαιοειδή). Στο α’ δίμηνο του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €7.970,0 εκατομμύρια, μειωμένες κατά

€1.026,5 εκατ. (δηλαδή 11,4%) σε σχέση με τα 8.996,5 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Η αντίστοιχη αξία, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση των εξαγωγών κατά 307,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2% και η αντίστοιχη αξία, χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, παρουσίασε μείωση κατά 259,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 4,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 13.584,3 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 13.737,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 1,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 234,1 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 235,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε σε 5.614,3 εκατομμύρια  ευρώ (6.018,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.741,2 εκατ. ευρώ (5.020,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 18,4%. Το αντίστοιχο μέγεθος, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 541,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,6% και το αντίστοιχο μέγεθος, χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, παρουσίασε αύξηση κατά 494,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,3%.

Πίνακας 1: Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023/2024

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, παρατηρείται σημαντική αύξηση στον κλάδο των τροφίμων κατά €122,9 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς επίσης αύξηση παρατηρούμε στον κλάδο των ποτών – καπνών κατά €29,7 εκατ. Μείωση των εξαγωγών παρουσίασαν οι κλάδοι των πετρελαιοειδών (€699,1 εκατ., δηλαδή 21,9%), των λιπών – ελαίων (€198,1 εκατ., δηλαδή 48,5%), των πρώτων υλών (€47,7 εκατ., δηλαδή 14,8%), των βιομηχανικών (€169,5 εκατ., δηλαδή 13,5%) καθώς και αυτός των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€44,9 εκατ., δηλαδή 7,7%). Οι κλάδοι των χημικών και των μηχ/των – οχημάτων παρουσίασαν ηπιότερη μείωση, κατά 5,0% και 4,1% αντίστοιχα.

Πίνακας 2: Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023/2024

*Από slpress.gr