Στις αρχές του καλοκαιριού εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία εγγυήσεων προέλευσης*. Εντός του μήνα αναμένεται ότι θα εγκριθεί ο σχετικός κανονισμός για τις δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή της πρώτης δημοπρασίας από τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης), πιθανώς τον Ιούνιο.
Άλλωστε, θα πρέπει να δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους

ώστε να προετοιμαστούν. Στη συνέχεια, οι δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης θα επαναλαμβάνονται ανά τρίμηνο. Όσο για την ποσότητα των Εγγυήσεων Προέλευσης που θα διατεθεί τον Ιούνιο, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αν και εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί το σύνολο των «πράσινων» πιστοποιητικών που εκδόθηκαν το 2023 και θα παραμένουν ενεργές ενώ τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν εντός του 2024 θα αρχίσουν να δημοπρατούνται από την επόμενη δημοπρασία.

Εντός του 2023 είχαν εκδοθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ, εγγυήσεις προέλευσης για 22,4 τεραβατώρες (TWh) «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτές, προς δημοπράτηση είναι πιστοποιητικά 4,44 TWh.  

Σύμφωνα με έκθεση της Aurora Energy Research η αγορά των εγγυήσεων προέλευσης αναμένεται να αναπτυχθεί διεθνώς αγγίζοντας τα 3,7 δισ. ευρώ το 2030. 

Η ζήτηση είναι μεγάλη από αγοραστές στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, που από κοινού αποτέλεσαν το 50% της αγοράς το 2023.
Μάλιστα, παρατηρείται συστηματική υποπροσφορά σε αγορές όπως της Γερμανίας και του Βελγίου, η οποία αποδίδεται σε περιοριστικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, οι εγγυήσεις προέλευσης μειώθηκαν για τα υδροηλεκτρικά από το 60% στο 35% το 2030, ενώ οι υπόλοιπες ΑΠΕ αυξάνουν τα δικά τους μερίδια σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Aurora Energy Research κ. Ράιαν Αλεξάντερ, οι εγγυήσεις προέλευσης αναμένεται ότι θα αποκτήσουν περισσότερη σημασία τα επόμενα χρόνια «ως το βασικό εργαλείο παρακολούθησης της προέλευσης του ηλεκτρισμού, ενώ ενισχύεται η ζήτηση ενώ την ίδια στιγμή, υπάρχουν σημαντικές ρυθμιστικές και εμπορικές αβεβαιότητες».

Σημαντική σύμφωνα με την έκθεση, θεωρείται και η αγορά των εγγυήσεων προέλευσης για μπαταρίες, καθώς μπορεί να δημιουργήσει νέα αξία για τους ιδιοκτήτες τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της μετάβασης.

 

*Εγγύηση Προέλευσης (ΕΠ) είναι το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον ΔΑΠΕΕΠ και πιστοποιεί την προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας ίσης με 1MWh που παράγεται από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ σε ένα σταθμό παραγωγής για περίοδο ενός ημερολογιακού μήνα.