Η ενέργεια κινεί την οικονοµία, διαµορφώνει στρατηγικές, σηµατοδοτεί γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πυροδοτεί συγκρούσεις. Βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονοµικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας του πλανήτη. Το Δίκαιο της Ενέργειας, πέραν των πολυκλαδικών κανόνων ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, υιοθετεί νέες έννοιες και ιδιαίτερες µεθόδους, βάσει πραγµατικών δεδοµένων, όπως οικονοµικών, γεωγραφικών, περιβαλλοντικών, βιοµηχανικών, κοινωνικών, πολιτικών, εξελισσόμενο σε νέο ιδιαίτερο νοµικό κλάδο

Στον ανά χείρας τόμο το ελληνικό ενεργειακό θεσµικό και ρυθµιστικό τοπίο παρουσιάζεται σε συνάρτηση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Καταγράφονται συστηματικά οι κανόνες της διοικητικής οργάνωσης του τομέα ενέργειας, της αγοράς φυσικού αερίου, των ΑΠΕ, του λιγνίτη, του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα προσεγγίζεται η αναβάθµιση των αρµοδιοτήτων και ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ, η ενσωµάτωση της Δέσµης Μέτρων «Καθαρή ενέργεια» της ΕΕ και οι μεταγενέστερες εξελίξεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής και της ενεργειακής κρίσης, η ίδρυση ανεξάρτητων Διαχειριστών, ο µετασχηµατισµός της λιανικής εμπορίας, το μοντέλο-στόχος για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι μηχανισμοί ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού. Την «οριζόντια» προσέγγιση, που επιβάλλει ο διάσπαρτος και αποσπασματικός χαρακτήρας των επιμέρους ρυθμίσεων, συμπληρώνει η ανάδειξη των βασικών ζητημάτων γενικότερης σημασίας, όπως ο ανταγωνισμός, τα περιβαλλοντικά ή τα φορολογικά ζητήματα, με αναφορές στη σχετική νομολογία και βιβλιογραφία.

 

Το έργο αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο για ερευνητές του δικαίου, φοιτητές, νομικούς της πράξης, αλλά και επαγγελματίες άλλων κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ενέργειας στην Ελλάδα.

(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

  • Τίτλος: Δίκαιο της Ενέργειας
  • Συγγραφείς: Ηλιάδου Α., Φορτσάκης Θ.
  • Εκδότης: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
  • Εκδοση: 3η 2023
  • Σχήμα: 17x24
  • Σελίδες: 424
  • ISBN: 978-960-622-859-9