Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 26 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου 2024 ανήλθε στα €73,02/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 1,25% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται

στα €110,26/MWh και στα €42,51/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (28/2) φτάνοντας τα €77,29/MWh.          

 

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΕΝΕ, η άνοδος της θερμοκρασίας έφερε πτώση στη ζήτηση ηλεκτρισμού, όμως ταυτόχρονα οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας περιόρισαν την παραγωγή των φωτοβολταϊκών, με τις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας εν τέλει να διατηρούνται αμετάβλητες.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 919 GWh, καταγράφοντας πτώση 6%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 359 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,012 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (93 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 49 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 39%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 345 GWh, μειωμένη κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 40 GWh (-5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 335 GWh καλύπτοντας το 38% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 2 GWh είχε συνεισφορά μόλις 0.2% στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.