Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε άνοδο το περασμένο επταήμερο, σταματώντας το πτωτικό σερί των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 25 Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε στα €72,12/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,34% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €122,00/MWh και στα €19,00/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (20/2) φτάνοντας τα €81,85/MWh.

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, ενώ η ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε αμετάβλητη, οι σταθμοί ΑΠΕ κατέγραψαν τη χαμηλότερη παραγωγή των τελευταίων 8 εβδομάδων, ωθώντας τις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας σε υψηλότερα επίπεδα. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 979 GWh καταγράφοντας πτώση 0,4%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 21 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.074 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (94 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 53 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 39%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 371 GWh, μειωμένη κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 43 GWh (-18% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 339 GWh καλύπτοντας το 36% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 50 GWh είχε συνεισφορά 5% στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.