ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της ΔΕΔΑ Α.Ε.

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της ΔΕΔΑ Α.Ε.
energia.gr
Δευ, 26 Φεβρουαρίου 2024 - 19:25

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 8 Φεβρουαρίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΕΔΑ Α.Ε., δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.


Συμμετέχοντες

1. Ημερομηνία αποστολής: 19.02.2024

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-368169 Αποστολέας: ΔΕΠΑ Εμπορίας

 

2. Ημερομηνία αποστολής: 19.02.2024

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-368170 Αποστολέας: NRG

 

3. Ημερομηνία αποστολής: 19.02.2024

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-368187 Αποστολέας: VOLTON

 

4. Ημερομηνία αποστολής: 23.02.2024

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-368588 Αποστολέας: ZENIΘ

 

5. Ημερομηνία αποστολής: 23.02.2024

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-368593 Αποστολέας: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ