Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Ιανουαρίου και 28 Ιανουαρίου 2024 ανήλθε στα €91,12/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 1,25% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με 

τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €174,64/MWh και στα €44,20/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (23/1) φτάνοντας τα €100,88/MWh.        

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ σημείωσε ιστορικό υψηλό ξεπερνώντας τη μισή TWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ασκώντας ταυτόχρονα καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 1,087 GWh καταγράφοντας άνοδο 4%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο αυξήθηκε κατά 237 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,193 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (106 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 73 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 49%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 512 GWh, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 69 GWh (-4% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 338 GWh καλύπτοντας το 32% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 23 GWh είχε συνεισφορά μόλις 2% στο εβδομαδιαίο μίγμα.