Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6 Νοεμβρίου και 12 Νοεμβρίου 2023 ανήλθε στα €113,48/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 25,71% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €259,96/MWh και στα €0,88/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε

την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (7/11) φτάνοντας τα €136,37/MWh.               

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι ακριβότερες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και η μειωμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο, την εβδομάδα που μας πέρασε, το περιβάλλον, στο οποίο οι τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας δέχτηκαν ανοδικές πιέσεις. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 807 GWh, καταγράφοντας πτώση 2,3%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 111 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 831 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιορισμένες εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (24 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 45 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 40%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 315 GWh, επίδοση 14% χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και 6% χαμηλότερα από τη μέση εβδομαδιαία παραγωγή του 2023. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 46 GWh (+4% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 182 GWh καλύπτοντας το 23% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 97 GWh είχε συνεισφορά 12% στο εβδομαδιαίο μίγμα.