Μετά από ένα ισχυρότερο ξεκίνημα το 2023, με τη βοήθεια της μείωσης των τιμών ενέργειας και της άρσης των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό στην Κίνα, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί ξανά εφέτος και το 2024, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ (Interim Economic Outlook). Το παγκόσμιο ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί 3% εφέτος και 2,7% το 2024 από 3,3% πέρυσι, καθώς η μακροοικονομική πολιτική γίνεται πολύ σφιχτή για να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός.

 

Για την Ευρωζώνη προβλέπεται επιβράδυνση της ανάπτυξης από 3,4% το 2022 στο 0,6% εφέτος και ένας λίγο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης 1,1% το 2024. Η Γερμανία είναι η μόνη από τις μεγάλες αναπτυγμένες χώρες που αναμένεται να μειωθεί το ΑΕΠ εφέτος (-0,2%).

Στις ΗΠΑ η ανάπτυξη δείχνει ανθεκτική εφέτος καθώς το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί 2,2% έναντι 2,1% πέρυσι, αλλά αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,3% το 2024 καθώς τα υψηλά επιτόκια θα περιορίζουν τη ζήτηση και παράλληλα θα εξαντλούνται οι πλεονάζουσες αποταμιεύσεις των Αμερικανών από την περίοδο της πανδημίας.

Η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας αναμένεται να συγκρατηθεί - μετά την εντυπωσιακή επανεκκίνηση στην αρχή του έτους - λόγω της υποτονικής εγχώριας ζήτησης και των διαρθρωτικών προβλημάτων στις αγορές ακινήτων - με το ΑΕΠ να αυξάνεται 5,1% εφέτος και στο 4,6% το 2024.

Ο γενικός πληθωρισμός μειώνεται παγκοσμίως, αλλά ο δομικός - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων - παραμένει επίμονος σε πολλές οικονομίες λόγω των πιέσεων από την πλευρά του κόστους και των υψηλών περιθωρίων κέρδους σε κάποιους τομείς. Ο γενικός πληθωρισμός στις οικονομίες της G20 προβλέπεται να μειωθεί στο 6% το 2023 και στο 4,8% το 2024, παραμένοντας υψηλότερος από τον στόχο που θέτουν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες, ενώ ο δομικός στις αναπτυγμένες οικονομίες της G20 προβλέπεται να μειωθεί από 4,3% εφέτος στο 2,8% το 2024.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει, πάντως, ότι οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι καθοδικοί, με βασικές ανησυχίες να είναι η ισχύς και η ταχύτητα μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η επιμονή του πληθωρισμού. Σημειώνει, επίσης, τον κίνδυνο από ενδεχόμενα νέα σοκ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τροφίμων. Παρά τη μεγάλη μείωση των τιμών ενέργειας από τα υψηλά του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ενεργειακές αγορές παραμένουν πολύ σφιχτές και οι προοπτικές διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα παραμένουν υψηλές, σημειώνει.

Για τα επιτόκια αναφέρει ότι θα είναι πιθανόν περιορισμένο στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες το περιθώριο μειώσεων τους για μεγάλο διάστημα του 2024. Προσθέτει ότι «κάποιες πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να είναι ακόμη αναγκαίες, όπου ο δομικός πληθωρισμός είναι ιδιαίτερα επίμονος, αλλά τα βασικά επιτόκια φαίνεται να έχουν φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο ή να είναι κοντά σε αυτό στις περισσότερες οικονομίες».

Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη δημοσιονομική πίεση από την αύξηση του χρέους και πρόσθετων δαπανών για τη γήρανση του πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή και την άμυνα. «Η βραχυπρόθεσμη ενίσχυση των προσπαθειών για την ανασύσταση δημοσιονομικού χώρου και αξιόπιστων μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών προγραμμάτων είναι αναγκαία», σημειώνει. ΑΠΕ ΜΠΕ