Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε σημαντική άνοδο το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11 Σεπτεμβρίου και 17 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στα €106,76/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 11,53% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €259,87/MWh και στα €4,08/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (11/9) φτάνοντας τα €117,38/MWh.             

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά τη συνεχιζόμενη πτώση της ζήτησης για τρίτη εβδομάδα, η μείωση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ και οι αυξημένες εξαγωγές, που σημείωσαν υψηλό 39 εβδομάδων, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 871 GWh καταγράφοντας πτώση 5,5%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 304 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,044 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις υψηλές εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (174 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 57 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 44%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 396 GWh, 22% κάτω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 9% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 80 GWh (+30% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 372 GWh καλύπτοντας το 41% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 61 GWh είχε συνεισφορά 7% στο εβδομαδιαίο μίγμα.