Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα 

μεταξύ 4 Σεπτεμβρίου και 10 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στα €95,72/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 22,45% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €183,61/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (6/9) φτάνοντας τα €105,96/MWh.             

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η απότομη πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας προκάλεσε κατάρρευση στη ζήτηση ηλεκτρισμού (-18% σε εβδομαδιαίο επίπεδο). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιστορικά υψηλή παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, άσκησε καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 922 GWh καταγράφοντας πτώση 18%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 1,162 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,080 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (158 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 73 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 56%. Η  εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 509 GWh, σημειώνοντας ιστορικά υψηλή επίδοση. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 62 GWh (-14% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 345 GWh καλύπτοντας το 38% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 0 GWh απουσίασε από το εβδομαδιαίο μίγμα.