Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα πτώση το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας χαμηλό 101 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Μαΐου και 28 Μαΐου 2023 ανήλθε στα €89,82/MWh,

δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 11,92% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €178,97/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (24/5) φτάνοντας τα €114,00/MWh.            

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ (+10%), η αύξηση των καθαρών εισαγωγών (+9%) καθώς και η συνέχιση της πτώσης των διεθνών τιμών φυσικού αερίου άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε πάνω από τις 0,8 TWh (819 GWh). Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 839 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (20 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 50 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 44%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 347 GWh, σημειώνοντας αύξηση 9% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 44 GWh (+55% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 201 GWh καλύπτοντας το 26% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 1 GWh, κάλυψε το 0,2% της ζήτησης ηλεκτρισμού.