Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε πτώση το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας χαμηλό 95 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Μαΐου και 21 Μαΐου 2023 ανήλθε στα €101,98/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 16,99% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €187,04/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί

ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (15/5) φτάνοντας τα €123,41/MWh. 

        

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η αύξηση της παραγωγής των ΑΠΕ (+17%), η αύξηση των εισαγωγών (+34%), καθώς και η πτώση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού παρέμεινε πάνω από τις 0,8 TWh (805 GWh). Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 832 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (28 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 45 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 41%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 318 GWh, σημειώνοντας αύξηση 17% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 4% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 28 GWh (-0,1% σε σχέση με την προηγουμένη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 222 GWh καλύπτοντας το 29% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 27 GWh, κάλυψε το 4% της ζήτησης ηλεκτρισμού.