Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1 Μαΐου και 7 Μαΐου 2023 ανήλθε στα €110/MWh, δηλαδή μειωμένη 

σε ποσοστιαία βάση κατά 2,97% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €193,13/MWh και στα €6,41/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (4/5) φτάνοντας τα €126,52/MWh.  

        

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, τα βασικά μεγέθη της αγοράς δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές ώστε να επηρεάσουν προς κάποια κατεύθυνση τις τιμές. Στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου καταγράφηκε περαιτέρω πτώση στα επίπεδα των €35/MWh, ενώ στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή βρίσκονται σε εξέλιξη οι ετήσιες συντηρήσεις αρκετών μονάδων.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού σημείωσε ανεπαίσθητη άνοδο, παραμένοντας κάτω από τις 0,8 TWh (790 GWh). Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 835 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (45 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 46 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 43%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 321 GWh, σημειώνοντας πτώση 6% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 3% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 25 GWh (+19% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 214 GWh καλύπτοντας το 29% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 52 GWh, κάλυψε το 7% της ζήτησης ηλεκτρισμού.